English version of this page

Publisering av masteroppgaven

Informasjon for masterstudenter når det gjelder innlevering av masteroppgaven i Inspera og publisering i Brage.

Masteroppgaver leveres i Inspera.
Nytt fra våren 2022 er at alle oppgaver fra Inspera automatisk blir overført til Brage og publisert digitalt, forutsatt at oppgaven er bestått og at du har samtykket til publisering.

Før 2022 ble kun oppgaver med karakteren A-C publisert. 
Nå blir alle beståtte masteroppgaver publisert gitt at du har gitt samtykke.

Ønsker du ikke at fullteksten (pdf-fila) skal være tilgjengelig i Brage vil oppgaven din allikevel bli arkivert i Brage. Kun  informasjon (metadata) om oppgaven din slik som navn og tittel vil da være synlig og søkbart for offentligheten.

Velger du å publisere masteroppgaven din i Brage, vil oppgaven din også bli tilgjengelig slik at alle kan lese og laste den ned. Hvorfor publisere masteroppgaven?

Om Brage

Brage er Høgskolen i Innlandets digitale forskningsarkiv, som inneholder vitenskapelige artikler, doktoravhandlinger, masteroppgaver og annet materiale produsert av ansatte og studenter ved HINN. Innholdet ligger åpent tilgjengelig i fulltekst (Open Access)

Levering av masteroppgaven i Inspera

Alle masteroppgaver skal leveres i Inspera. Oppgaven sendes så automatisk videre til Brage. 

Sjekkliste før levering

Begynn i god tid! Start levering i god før tid før selve fristen. Du må fylle ut en rekke felt, skrive inn sammendrag og laste opp oppgavefila.

 • Sjekk at du har referert og brukt kilder på riktig måte. Oppgaven vil bli sendt gjennom plagiatkontrollprogrammet Ouriginal. 
  Veiledning om riktig kildehenvisninger og litteraturliste.
 • Bruker du andre sine bilder, figurer etc. i oppgaven din? Sørg for at du har rett til å publisere dem. 
  Les mer om bilder og opphavsrett.
 • Sjekk at du har fått med alle nødvendige opplysninger på forsiden. Oppgaven skal ha en standardisert forside.
  Se eksempel på forside
 • Oppgaven skal leveres i pdf-format. Du skal levere kun èn oppgavefil, eventuelle vedlegg må derfor være inkludert i oppgavefila.

Selve levering av oppgaven

Nedenfor får du en veiledning til de ulike feltene som må fylles ut ved levering i Inspera. 

Del 1: Informasjon om oppgaven

 • Tittel: skriv inn oppgavetittelen. Tittelen skal være identisk med tittelen på oppgaven din.
  Er oppgaven skrevet på norsk må også feltet for "engelsk tittel" fylles ut.
  Titlene som skrives inn her overføres til vitnemålet ditt. Det er viktig at både norsk og engelsk tittel skrives inn riktig. Ønsker du å ha med en undertittel, kan den legges inn som "Tittel - Undertittel".
 • Språk: Hak av for hvilket språk oppgaven er skrevet på.
 • Forfatter(-e): Legg inn navnet ditt eller navnene dersom dere er flere som har skrevet oppgaven sammen. Skrives på formen Etternavn, Fornavn. Er det flere forfattere, legg inn linjeskift mellom hver.
 • Sammendrag: Skriv inn sammendrag, både på norsk og engelsk. Sammendragene skal være identiske med sammendragene i oppgaven din.

Del 2: Samtykke til publisering og opplasting av PDF-fil

 • Filopplasting: Masteroppgaven må leveres i PDF-format.

Samtykke til publisering

Helt til slutt må du ta stilling til om du ønsker at masteroppgaven din skal være åpent tilgjengelig i Brage. HINN anbefaler studenter å publisere masteroppgaven.

Ønsker du ikke at fullteksten (pdf-fila) skal være tilgjengelig i Brage vil allikevel informasjon om tittel, språk, forfatter og sammendrag være synlig i Brage.  

Krav som må være på plass for at den skal kunne publiseres
 • Oppgaven må være bestått
 • Det forutsetter at oppgaven ikke er klausulert. Generelt ønsker man at alle oppgaver legges inn, med mindre det er helt klare taushetsbelagte opplysninger. Dette skal da være avklart med veileder.  
 • Dersom du ønsker utsatt publisering av oppgaven må du melde fra om dette til studieadministrasjonen ved ditt fakultet.

Du beholder selvfølgelig opphavsretten til oppgaven din. 

Studenten og høgskolen har en gjensidig og ubegrenset rett til å avbryte tilgjengeliggjøringen.

Levering skjer først når fristen går ut

Du kan levere inn oppgaven så mange ganger du vil fram til innleveringsfristen går ut. Det er den siste versjonen som ligger inne som leveres når fristen går ut.

Vanlige spørsmål

Når publiseres oppgaven min i Brage?

Vi kan ikke gi noe eksakt tidspunkt for når oppgaven blir tilgjengelig. Publiseringstidspunkt bestemmer ut ifra sensurdato og når klagefrist og eventuell begrunnelsesfrist har utløpt. Du må derfor forvente minst tre måneder.

Jeg har endret mening når det gjelder publisering

Ønsker du allikevel at oppgaven skal publiseres eller angrer du og ønsker å få den fjernet?
Ta i så fall kontakt med studieadministrasjonen ved ditt fakultet.

Hvorfor publisere masteroppgaven på nett?

 • Masteroppgaver er en viktig del av norsk forskning.
 • Oppgaven i Brage er markedsføring av din kompetanse overfor potensielle arbeidsgivere - benytt den!
 • Forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt kan dra nytte av din oppgave.
 • Kunnskap må formidles for å komme til nytte.
 • Registrering i Brage betyr at oppgaven din blir søkbar i Oria, men også Google Scholar, Google, NORA og andre søketjenester. Det øker oppgavens spredning og synlighet.
 • Oppgaven din vil få en permanent nettadresse som du kan inkludere for eksempel i CV-en din.