Publisering av studentoppgaver

Ønsker du å gjøre masteroppgaven din tilgjengelig for andre? Vi tilbyr publisering i Brage, vårt åpne institusjonsarkiv.

Brage er Høgskolen i Innlandets åpne institusjonelle arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider.

HINN registrerer følgende studentoppgaver i Brage:

Masteroppgaver som har fått A-C på skriftlig del, altså før muntlig.
Unntaksvis legges BA-oppgaver inn.

Sjekkliste før levering

Tilgjengeliggjøring av oppgaven

For at oppgaven skal bli gjort tilgjengelig elektronisk i Brage forutsetter det at oppgaven ikke er klausulert og at studenten har gitt sitt samtykke. Generelt ønsker man at alle oppgaver legges inn, med mindre det er helt klare taushetsbelagte opplysninger. Dette skal da være avklart med veileder.  Les om klausulering av oppgaver

Ved innlevering i Inspera leveres samtidig et skjema hvor du må ta stilling til følgende punkter:

  • du krysser av for om du samtykker til at oppgaven kan publiseres i Brage.
  • skal oppgaven ha begrenset tilgang? 

Du beholder selvfølgelig opphavsretten til oppgaven din. Les mer om opphavsrett.

Studenten og høgskolen har en gjensidig og ubegrenset rett til å avbryte tilgjengeliggjøringen.

Hvorfor publisere masteroppgaven på nett?

  • Masteroppgaver er en viktig del av norsk forskning.
  • Oppgaven i Brage er markedsføring av din kompetanse overfor potensielle arbeidsgivere - benytt den!
  • Forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt kan dra nytte av din oppgave.
  • Kunnskap må formidles for å komme til nytte.
  • Registrering i Brage betyr at oppgaven din blir søkbar i Oria, men også Google Scholar, Google, NORA og andre søketjenester. Det øker oppgavens spredning og synlighet.
  • Oppgaven din vil få en permanent nettadresse som du kan inkludere for eksempel i CV-en din.