Unngå plagering

Å plagiere betyr å presentere andres arbeid, idéer og formuleringer som dine egne uten å oppgi kilde. 

Dette gjelder ikke bare tekst, men også bruk av bilder, tabeller eller figurer. Det er også plagiat om du gjenbruker egne tekster fra en tidligere innlevering.

For å unngå fusk i akademisk skriving er det derfor viktig å lære seg riktig kildebruk. Plagiat er ikke alltid en bevisst handling, men kan oppstå når du har misforstått hvor grensen går for riktig kildebruk. 

Selv ubevisst fusk kan ha alvorlige konsekvenser, som annullering og utestengelse i inntil et år.

Regelen er at:

 • hver gang du henter noe fra andres tekster så skal det være en henvisning i teksten og en tilhørende referanse i litteraturlista.

Mer konkret om hvordan referere.

Eksempler på plagiering kan være:

 • Siterer eller gjengir tekst uten å oppgi kilde.
 • Bruker en annen person sine eksakte ord uten at dette markeres som sitat.
 • Teksten din ligger for nært opptil originalteksten. Selv med riktig henvisning er det ikke nok kun å endre noen ord eller stokke litt om på setningen. Teksten må omformuleres med dine egne ord.
 • Har kopiert eller omformulerert mindre tekstbiter fra flere ulike kilder uten å sette inn henvisning. 
 • Leverer inn (deler av) dine egne tidligere innleverte tekster (selvplagiering).
 • Direkte oversettelse fra et annet språk uten å angi at det er snakk om en oversettelse.

Om plagiat

Hva er selvplagiering?

Selvplagiering er når du gjenbruker egne tidligere tekster/arbeid, uten å oppgi dette som kilder.

Vær klar over at dersom det er stor grad av tekstlikhet i dine innleveringer så vil plagieringskontrollsystemet Ouriginal avsløre dette.

Så hva gjør du?

Huskeliste for kildebruk

 

 • Alle kilder skal henvises til korrekt – både løpende i teksten og i litteraturlisten
 • Direkte avskrift/sitater skal sitatmarkeres og henvises til, både løpende i teksten og i litteraturlisten
 • Kildene skal refereres til så nøyaktig som mulig
 • Sensor skal ikke måtte lete seg fram til hvor i kilden du har hentet inspirasjon eller sitat fra
 • Reglene for kildehenvisning gjelder tilsvarende ved oversettelse fra et annet språk

For å unngå å bli tatt for fusk – husk dette:

 • Referer alle kilder som nevnt ovenfor
 • Sett deg godt inn i reglene for den konkrete eksamen eller det arbeidskrav du skal levere
 • Hvilke hjelpemidler er tillatt?
 • Er samarbeid lov eller er all kommunikasjon mellom medstudenter under eksamen forbudt?
 • Om samarbeid er tillatt skal besvarelsen allikevel være selvstendig
 • Tekstlikhet mellom studenter som avlegger samme eksamen vil det regnes som fusk
 • Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i besvarelsen, produktet eller prestasjonen
 • Foreligger mangelfull kildehenvisning vil alle medlemmene av gruppen kollektivt mistenkes for fusk

Se også: