English version of this page

Akademisk skriving

Hva vil det si å skrive akademisk? Her får du tips og gode råd slik at du kan skrive enda bedre akademiske tekster. 

Kurs i akademisk skriving

Hvert semester holder høgskolebiblioteket basiskurs i akademisk skriving for alle interesserte.

logo skriving fra søk&skriv

Søk & Skriv - Skriving

Få en innføring i hvordan større oppgaver kan struktureres og råd om argumentasjon og drøfting. Du får tips om hvordan du kan komme i gang med skrivingen og innspill til skriveprosessen helt fram til ferdig produkt.

ikonet til podkasten

Podkast om akademisk skriving

Podkast som gir deg gode råd om lesing, skriving og det å være student:

Hvordan kommer jeg i gang med å skrive? Hvordan skal jeg bygge opp oppgaven min?

Hvordan skal jeg unngå plagiat? Er det lov å skrive “jeg”? Hvordan skal jeg rekke alt?