Kildehenvisninger og litteraturliste

Å skrive referanser er en viktig del av det å skrive akademisk. Referanser gir opplysninger om hvilke kilder du har brukt og viser hvor du har hentet informasjonen din fra.

Henvis alltid til kildene dine!

Hvorfor må jeg referere til kilder?


Oppgaven din vil vanligvis bygge videre på tidligere publisert materiale innenfor fagområde. Du benytter deg av begreper, teori, formuleringer, empirisk materiale eller resonnementer fra andre.
Det at du viser til hvilke kilder du har brukt, siterer og referere riktig handler om å vise akademisk integritet.

Ved å henvise til kilder viser du

 • respekt for arbeidet og resultater andre forfattere har kommet fram til
 • tydelig hva som er dine egne tanker og idéer og hva som er hentet fra andre, dette for å unngå mistanke om plagiat.
 • hvor leseren kan finne den originale kilden for både å kontrollere det du har skrevet, men også lese mer.

Hvordan referere?

Bruker du andre sine idéer i teksten din kan du velge mellom å bruke direkte sitat eller omskrive teksten med dine egne ord.

Video som viser hvordan parafrasere:

 

Hvilken stil skal jeg bruke?

Referansestilen sier noe om hvordan referansene skal utformes. Det finnes flere ulike referansestiler å velge mellom.

På HINN er APA-stilen mye brukt, men det kan være en annen stil som er bedre egnet for ditt fagområde. Hør med faglæreren din.

Vær konsekvent! Velg en stil og hold deg til den stilen gjennom hele teksten. Ikke bytt mellom ulike stiler.

 

Nedenfor finner du lenker til noen ofte brukte referansestiler:

Kurs i Kilder og kildebruk

Biblioteket holder kurs i "Kilder og kildebruk": Består av delkursene; Kilder og kildekritikk, Referanseteknikk og Plagiatproblematikk. Samlet varighet 68 minutter.

Video av kurset

 

  Unngå plagiering

  Plagiat er å framstille andres arbeid og idéer som dine egne. Dette er både ulovlig og uetisk. Plagiering regnes som fusk.

  Veiledninger

  Referanseverktøyet Zotero

  Et gratis program som hjelper deg med å samle inn referanser, bruke referansene inn i Word og lage litteraturliste.