English version of this page

Kildehenvisninger og litteraturliste

Å skrive referanser er en viktig del av det å skrive akademisk. Referanser gir opplysninger om hvilke kilder du har brukt og viser hvor du har hentet informasjonen din fra.

Henvis alltid til kildene dine!

Hvorfor må jeg referere til kilder?

Oppgaven din vil vanligvis bygge videre på tidligere publisert materiale innenfor et fagområde. Du benytter deg av begreper, teorier, formuleringer, empirisk materiale eller resonnementer fra andre.
Det at du viser til hvilke kilder du har brukt, siterer og refererer riktig handler om å vise akademisk integritet.

Ved å henvise til kilder viser du

  • respekt for arbeidet og resultater andre forfattere har kommet fram til
  • tydelig hva som er dine egne tanker og idéer og hva som er hentet fra andre, dette for å unngå mistanke om plagiat.
  • hvor leseren kan finne den originale kilden for både å kontrollere det du har skrevet, men også lese mer.

Hvordan referere?

Bruker du andre sine idéer i teksten din, kan du velge mellom å bruke direkte sitat eller omskrive teksten med dine egne ord.

Direkte sitat eller parafrasere?

  • Direkte sitat betyr at du ordrett gjengir det som står i originalkilden. Direkte sitat som er færre enn 40 ord (eller tre linjer) skrives direkte inn i teksten og markeres ved å sette teksten i anførselstegn. Sitat som er mer enn 40 ord skal (i APA) skrives som et eget avsnitt med innrykk og linjeskift før og etter sitatet.
  • Å parafrasere er å skrive om med egne ord. Dette kalles også indirekte sitat. Det kan skape bedre flyt i teksten, men pass på at innholdet blir korrekt gjengitt. Og du må alltid oppgi kilden i en henvisning. APA-manualen sier at du bør oppgi sidetall i henvisningen.
  • Å oppsummere vil si at du gir en sammenfatning av de viktigste poengene fra for eksempel ett kapittel. Her skal det også være en henvisning i teksten og en referanse i litteraturlista.

Prøv å begrense bruken av direkte sitat. Du viser mest forståelse, og dermed selvstendighet, ved å parafrasere/gjenfortelle. Du skal henvise i begge tilfeller.

Denne videoen tar for seg hva en parafrase er. Du vil få gode råd til hvordan du parafraserer riktig og godt i oppgaven din.

Unngå plagiering

Å plagiere betyr å presentere andres arbeid, idéer og formuleringer som dine egne uten å oppgi kilde. 

Hvilken stil skal jeg bruke?

Referansestilen sier noe om hvordan referansene skal utformes. Det finnes flere ulike referansestiler å velge mellom.

På HINN er APA-stilen mye brukt og anbefalt, men det kan være en annen stil som er bedre egnet for ditt fagområde. Hør med faglæreren din.

Her er et eksempel på hvordan en APA litteraturliste kan se ut (klikk for større versjon):

Vær konsekvent! Velg en stil og hold deg til den stilen gjennom hele teksten. Ikke bytt mellom ulike stiler.

Nedenfor finner du lenker til noen ofte brukte referansestiler:

Kurs og veiledninger i riktig kildebruk

Biblioteket har laget en læringssti i Kilder og kildebruk og vi holder kurs i "Kilder og kildebruk": 

Referanseverktøyet Zotero

Et gratis program som hjelper deg med å samle inn referanser, bruke referansene inn i Word og lage litteraturliste.