Referanseverktøyet EndNote

EndNote er et verktøy for lagring og organisering av referanser som du kan bruke i akademiske tekster. EndNote kan brukes sammen med Word for å legge til referanser og litteraturlister.

Endnote er samme type program som Zotero. Det er frivillig å bruke disse programmene, og du velger selv om du vil bruke Endnote eller Zotero. Høgskolebiblioteket anbefaler Zotero fordi vi synes det er lettere for nybegynnere og det fungerer bedre hvis man er flere som skriver sammen. Se våre nettsider om Zotero.

Vi setter jevnlig opp kurs i Zotero.

Hvis du allerede bruker Endnote må du gjerne fortsette med dette.

Den nyeste versjonen er Endnote 20

Du velger selv om, og når, du laster ned den nyeste versjonen.

Kom i gang med EndNote

Lurer du på noe?