Referanseverktøyet EndNote

EndNote er et verktøy for lagring og organisering av referanser som du kan bruke i akademiske tekster. EndNote kan brukes sammen med Word for å legge til referanser og litteraturlister.

Høgskolebiblioteket gir kurs og veiledning i referanseverktøyene Endnote og Zotero. Det er frivillig å bruke disse programmene, og du velger selv om du vil bruke Endnote eller Zotero.

Vi anbefaler primært Endnote til ansatte fordi det er et bra og avansert program vi har lang erfaring med. Du kan få veiledning i høgskolebiblioteket, og god teknisk support fra leverandøren Alfasoft.

Vi anbefaler Zotero til studenter ved HINN fordi vi synes det er lettere for nybegynnere og det fungerer bedre hvis man er flere som skriver sammen. Men HINN har ikke noen avtale eller abonnement med Zotero. Gratisversjonen av Zotero har lagringsplass på 300 MB. Hvis man ønsker mer lagringsplass må man betale for dette. Se våre nettsider om Zotero.

Kom i gang med EndNote

Lurer du på noe?