English version of this page

Hvor skal jeg søke?

Trenger du litteratur til et arbeidskrav eller oppgave? Her får du litt hjelp til å komme igang!

Oria og Google Scholar

Trenger du kun en bestemt bok/artikkel eller har behov for å gjøre et enkelt emnesøk? Vi anbefaler Oria ved søk etter bøker og artikler. For artikkelsøk kan også den vitenskapelige søkemotoren Google Scholar brukes.  

Søk og finn pensumbøker

Biblioteket har alle pensumbøker.

Det er eksemplar som kun kan brukes i biblioteket, men det finnes også eksemplar du kan låne med hjem. 

Du søker i Oria for å finne pensumbøker

Tilgang hjemmefra

Tips til hvordan få tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser også ved studier hjemmefra.

Trenger du litteratur til en større oppgave?

Da anbefaler vi at du i tillegg bruker en eller flere av bibliotekets fagspesifikke databaser. For grundigere, mer omfattende søk er fagdatabaser best egnet.

Hvilken database bør jeg bruke?

  • Emneguiden gir tips til ressurser og databaser innenfor ditt fagområde.

Hvordan finne vitenskapelige artikler?

I Oria kan du avgrense på "Fra fagellevurderte tidsskrift" fra trefflisten.

Flere databaser inneholder kun vitenskapelige artikler eller du avgrenser på Scholarly Journals/Peer Reviewed.

Hvordan vet jeg om en artikkel er vitenskapelig?

På nettsiden Hva er en vitenskapelig artikkel kan du lese mer om hva som kjennetegner vitenskapelige artikler og hvordan du ser om et tidsskrift er vitenskapelig.

Få tilgang til fulltekstartikler

Se hvordan du får tilgang til artikler i fulltekst fra Oria, Google Scholar og ved søk i databaser.

Slik finner du

Behov for pensum på lydbok?

Studenter med f.eks. nedsatt syn, dysleksi, ADHD som gir lesevansker kan få pensum som lydbok.

Søketips

Få tips om ulike søketeknikker og søkestrategier for bedre søk

Bibliotekets videoer om informasjonssøking

Kildevurdering

Hvilke kilder bør du bruke? Det er viktig at du forholde seg kritisk til kilder for å avgjøre om informasjonen er troverdig og kan brukes.

Lurer du på noe?