Hvor skal jeg søke?

Trenger du litteratur til et arbeidskrav eller oppgave? Her får du litt hjelp til å komme igang!

Oria og Google Scholar

Trenger du kun en bestemt bok/artikkel eller har behov for å gjøre et enkelt emnesøk? Da kan du bruke Oria, søketjenesten vår eller Google Scholar, den vitenskapelige søkemotoren. 

Tilgang hjemmefra

Tips til hvordan få tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser også ved studier hjemmefra.

Trenger du informasjon til en større oppgave?

Da anbefaler vi at du i tillegg bruker en eller flere av bibliotekets fagspesifikke databaser. For grundigere, mer omfattende søk er fagdatabaser best egnet.

Hvilken database bør jeg bruke?

  • Emneguiden gir tips til ressurser og databaser innenfor ditt fagområde.

Hvordan finne vitenskapelige artikler?

I Oria kan du avgrense på "Fra fagellevurderte tidsskrift" fra trefflisten.

Flere databaser inneholder kun vitenskapelige artikler eller du avgrenser på Scholarly Journals/Peer Reviewed.

Hvordan vet jeg om en artikkel er vitenskapelig?

På nettsiden Hva er en vitenskapelig artikkel kan du lese mer om hva som kjennetegner vitenskapelige artikler og hvordan du ser om et tidsskrift er vitenskapelig.

Få tilgang til fulltekstartikler

Se hvordan du får tilgang til artikler i fulltekst fra Oria, Google Scholar og ved søk i databaser.

Søketips

Få tips om ulike søketeknikker og søkestrategier for bedre søk

Kildevurdering

Hvilke kilder bør du bruke? Det er viktig at du forholde seg kritisk til kilder for å avgjøre om informasjonen er troverdig og kan brukes.

Lurer du på noe?