Master i psykisk helsearbeid

Ønsker du en faglig fordypning for å kunne jobbe med psykisk helse? Deltidsstudiet er rettet mot helse- og sosialarbeidere som vil ha praktisk kompetanse.

Studiested
Elverum
Studiet varer
4 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
15. apr. 2023

Om utdanningen

Master i psykisk helsearbeid gir teoretisk og klinisk fordypningskompetanse i psykisk helsearbeid. Studiet gir innsikt i og forståelse for forhold som fremmer psykisk helse for enkeltindivider, grupper og lokalsamfunn, og hvilke faktorer som kan medvirke til psykisk uhelse, lidelse og sykdom.

Studiets erfaringsbaserte karakter ivaretas ved at teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og klinisk kompetanse vektlegges. Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer. Det er ti ukers praksis (30t/uke) fordelt på de to første årene, seks uker klinisk praksis første år og fire uker prosjektpraksis andre år. Praksis tilrettelegges ut fra tidligere praksis og kunnskapsnivå.

Jobbmuligheter

Utdanningen er spesielt rettet mot helse- og sosialarbeidere som ønsker en faglig fordypning innen psykisk helsearbeid. Etter fullført studium har du kompetanse til å inneha stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten som krever særlig kunnskap om samspillet mellom somatiske og psykiske lidelser.

Master i psykisk helsearbeid kan også gi en plattform for lederroller, undervisning eller forskning innen dette fagområdet. 

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning innen helse- og omsorgsfag eller pedagogiske fag og minst 1 års relevant praksis etter fullført utdanning.

Søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og omfang kan tas opp etter individuell vurdering.

Les mer om søknad og opptak

 

Mer om opptak

I søknaden din må du laste opp dokumentasjon på praksis, arbeidsattest eller tjenestebevis som viser stillingsprosent eller antall timer samt fra og eventuelt -til dato. Deltidsstillinger blir regnet om til heltid av opptakskontoret.

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

I første studieår inngår totalt ti ukers praksisstudier. Disse fordeles slik: To ukers prosjektpraksis relatert til en problemstilling med betydning for psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet og åtte ukers veiledet klinisk praksis.

Informasjon om praksis 

 

Utveksling

Ønsker du å få et innblikk i hvordan man jobber med psykiatri i andre land og hvordan de bruker de ressursene de har? Hva med å ta praksis i utlandet?

I studieløpet på master i psykisk helsearbeid har du mulighet til å ta seks ukers praksis i andre  semester ved høgskolens samarbeidspartnere i Indonesia og Namibia.

I Indonesia vil du bo og jobbe i Banda Aceh og ta praksis ved psykiatrisk sykehus Rumah Sakit Jiwa. Du vil ikke kun få arbeidserfaring helt utenom det vanlige, men vil også dele kunnskapen din med indonesiske kolleger. 

I Namibia vil du jobbe i landets hovedstad, Windhoek, og ha praksis ved psykiatrisk avdeling på Katutura State Hospital eller Central Hospital.

Grip sjansen og reis på utveksling! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden.

Videre utdanningsmuligheter

Mastergrad kvalifiserer for videre studier på doktorgradsnivå.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Studenthistorier

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med postmottak HSV på postmottak-hsv@inn.no

Du kan også ta kontakt med:

Studieprogramansvarlig

Bilde av Ingrid Kjærnet Hagen
Studieveileder