Bachelor i barnehagelærerutdanning - campusbasert

Ønsker du deg en givende jobb med spennende og utfordrende arbeidsdager? Med denne utdannelsen blir du en nøkkelperson for barns utvikling og læring.

Studiested
Hamar
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
15. apr. 2023
Flere barn i fireårsalderen leker ute sammen med en mannlig barnehagelærer. De flytter leker ut fra en kasse og ned på bakken. Høst og litt løv på fortsatt grønn plen. Alle har lue på. 
Foto: Høgskolen i Innlandet

Om utdanningen

Å være barnehagelærer handler om å legge til rette for gode opplevelser, utvikling, lek og læring hos barn. Utdanningen gir deg kunnskap om barns utvikling og oppvekstsvilkår. Du lærer hva som kjennetegner et inkluderende og lærende barnehagemiljø. Du lærer å bli en leder i barnehagen.

Utdanningen er:

  • Praktisk
  • Estetisk
  • Teoretisk
  • Et fulltidsstudium
  • En lederutdannelse
  • En bachelorutdannelse
  • Et profesjonsstudium

Etter endt studieløp har du mulighet til å jobbe som pedagogisk leder i en barnehage, eller du kan fortsette studier på masternivå.

Barnehagelærerutdanningen er på heltid og har undervisning på studiested Hamar. I løpet av de tre studieårene er det også 100 dager veiledet praksis i barnehager høgskolen har inngått partneravtaler med.

Jobbmuligheter

Du kan jobbe som barnehagelærer både i offentlige og private barnehager. Som barnehagelærer får du også kompetanse som pedagogisk leder.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les om krav til realkompetanse her

Attester

Barnehagelærerstudiet stiller krav om politiattest, erklæring om taushetsplikt og krav om medisinsk testing. https://www.inn.no/for-studenter/praksis-i-studiene/politiattest-og-erkleringer/

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 34,3
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Barnehagelærerstudiet har 100 dager med variert, veiledet og vurdert praksisopplæring i barnehage. All praksis er obligatorisk og skal gjennomføres i høgskolens partnerbarnehager. Høgskolen har partnerbarnehager i Eidsvoll, Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Ringsaker, Stange, Ullensaker og Østre Toten kommune.


Studenter må påregne reisekostnader og reisetid/-vei i forbindelse med praksisgjennomføringen.  Arbeidstiden vil variere innenfor tidsrommet 06.30 – 17.00. I tillegg kan det komme deltakelse på foreldremøter, personalmøter o.l. på ettermiddags- og kveldstid.

Utveksling

Et utvekslingsopphold gir opplevelser og minner for livet, og du får faglige og karrieremessige fordeler på kjøpet. Internasjonal erfaring gir deg økt kulturell kompetanse og gjør deg bedre rustet til å jobbe i dagens flerkulturelle samfunn.

Høstsemesteret i 3. studieår kan du velge internasjonalt semester som fordypning. Da bor du i Tsumeb, Namibia, og har praksis i barnehager der. Du kan også velge å ta emner i utlandet. Vi har partnere i for eksempel Danmark med spennende tilbud til barnehagelærerstudenter. Da vil du også få Erasmus+-stipend. 

Videre utdanningsmuligheter

Studiet danner grunnlag for ulike masterstudier, for eksempel Master i tilpasset opplæring hos oss.

Studenthistorier

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Bilde av Andreas Engh Seland
Studieprogramansvarlig

Bilde av Vigdis Eriksen
Praksiskoordinator

Studieveileder