Barnehagelærer - bachelor

Ønsker du deg en givende jobb med spennende og utfordrende arbeidsdager? Med denne utdannelsen blir du en nøkkelperson for barns utvikling og læring.

Studiested
Hamar
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022
Flere barn i fireårsalderen leker ute sammen med en mannlig barnehagelærer. De flytter leker ut fra en kasse og ned på bakken. Høst og litt løv på fortsatt grønn plen. Alle har lue på. 
Foto: Høgskolen i Innlandet

Om utdanningen

Å være barnehagelærer handler om å legge til rette for gode opplevelser, utvikling, lek og læring hos barn. Utdanningen gir deg kunnskap om barns utvikling og oppvekstsvilkår. Du lærer om hva som kjennetegner et inkluderende og lærende barnehagemiljø, og innsikt i hvordan man leder i barnehagen.

Utdanningen passer for deg som ønsker å gjøre barnehagen til en god arena for danning, omsorg, lek og læring. 

Barnehagelærerutdanningen er et profesjonsstudium, som gir en bachelorgrad. Dette er en lederutdanning. Etter endt studieløp har du mulighet til å jobbe som pedagogisk leder i en barnehage, eller du kan fortsette studier på masternivå.

Barnehagelærerutdanningen er på heltid og har undervisning på studiested Hamar. I løpet av de tre studieårene er det også 100 dager veiledet praksis i barnehager høgskolen har inngått partneravtaler med.

Jobbmuligheter

Du kan jobbe som barnehagelærer både i offentlige og private barnehager. Som barnehagelærer får du også kompetanse som pedagogisk leder.

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les om krav til realkompetanse her

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinsk testing, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 34,3
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Praksis er en integrert del av alle kunnskapsområder og i fordypningen, og anses som en læringsarena på lik linje med alle kunnskapsområdene i barnehagelærerutdanningen. All praksis er obligatorisk og har et omfang på totalt 100 dager fordelt over tre år.

Veiledet og vurdert praksis gjennomføres i høgskolens partnerbarnehager. Høgskolen i Innlandet har partneravtaler med barnehager i kommunene Eidsvoll, Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Ringsaker, Stange, Ullensaker og Østre Toten.
Oversikt over de enkelte barnehagene, informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksisstudiet finner du her: https://www.inn.no/for-studenter/praksis-i-studiene/praksis-i-lererutdanningene/

Praksisstudiet 1. studieår i 2022/23 er delt opp i to perioder, tre uker praksis i uke 45, 46 og 47 i høstsemesteret og i fire uker praksis i uke 13, 15 (4 dager), 16, 17 og 18 (1 dag) i vårsemesteret. Totalt 7 uker/35 dager med veiledet og vurdert praksisopplæring i samme barnehage i begge perioder. 

Studenter må påregne reisekostnader og reisetid/-vei i forbindelse med praksis.

Utveksling

Et utvekslingsopphold gir opplevelser og minner for livet, og du får faglige og karrieremessige fordeler på kjøpet. Internasjonal erfaring gir deg økt kulturell kompetanse og gjør deg bedre rustet til å jobbe i dagens flerkulturelle samfunn.

Høstsemesteret i 3. studieår kan du velge internasjonalt semester som fordypning. Da bor du i Tsumeb, Namibia, og har praksis i barnehager der. Du kan også velge å ta emner i utlandet. Vi har partnere i for eksempel Danmark og Spania med spennende tilbud til barnehagelærerstudenter. Da vil du også få Erasmus+-stipend. 

Videre utdanningsmuligheter

Studiet danner grunnlag for ulike masterstudier, for eksempel Master i tilpasset opplæring hos oss.

Studenthistorier

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Studieveileder

Bilde av Andreas Engh Seland
Studieprogramansvarlig

Bilde av Vigdis Eriksen
Praksiskoordinator