Master i tilpasset opplæring

Dette er en praksis- og profesjonsorientert master som tar for seg muligheter og utfordringer knyttet til det økende mangfoldet i dagens barnehage og skole. Studiet tilbys både på heltid og deltid.

Studiested
Hamar
Studiet varer
2 eller 4 år
Studieform
Heltid, Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Master i tilpasset opplæring er en faglig utfordrende masterutdanning for deg som ønsker å fordype deg i pedagogiske og didaktiske spørsmål knyttet til tilpasset opplæring i et mangfoldig samfunn. Utdanningen er praksisnær og relevant for pedagogisk og didaktisk arbeid i barnehage og skole, samtidig som den gir deg en faglig tyngde og teoretisk forankring som etterspørres i dagens og morgendagens mangfoldige samfunn.

Tilpasset opplæring studeres fra ulike synsvinkler og på ulike nivåer, og de gjennomgående perspektivene viser til at tilpasningen må skje i et kulturelt mangfoldig og inkluderende miljø.

Engasjerte studenter
Flere av studentene på Master i tilpasset opplæring har markert seg i debatten om «en inkluderende skole/en inkluderende barnehage». Under her finner dere flere eksempler på studentenes stemme i det offentlige rommet:

Solveig Graue: "Det er forskjellsbehandling at ikke barnehagelærere kan søke om støtte til samme masterstudium på lik linje med lærere" (Utdanningsnytt september 2019)

Karoline Viken: "Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Nordahl-rapporten" (Utdanningsnytt april 2019)

Hege Alnæs: "Hijab mot kulda" (Dagbladet april 2018)

Jobbmuligheter

Studiet gir grunnlag for lektorkompetanse forutsatt at graden er en del av en lærerutdanning, og kvalifiserer for undervisningsoppgaver, støtteoppgaver og lederstillinger i så vel barnehage og grunnskole som videregående skole og voksenopplæring. Tidligere studenter arbeider også for eksempel som PP-rådgivere og som koordinatorer med oppgaver knyttet til opplæringen av barn og elever fra språklige og kulturelle minoriteter og barn/elever med særskilte behov.

Praktisk informasjon

Studiet tas på to år som heltidsstudent eller fire år som deltidsstudent. Undervisningen er organisert som en kombinasjon av samlingsbasert undervisning på studiested Hamar med obligatorisk oppmøte og gruppe- og egenarbeid mellom samlingene.

Campusundervisningen er organisert som fire obligatoriske samlinger á 2 til 3 dager på studiested Hamar hvert semester. Mellom samlingene skal studentene lese pensumlitteratur, jobbe med oppgaver, delta aktivt i nettseminarer og gruppearbeid. Heltidsstudenter må delta hver dag på hver samling og påregne en arbeidsmengde tilsvarende en full arbeidsuke. Deltidsstudenter har undervisning sammen med heltidsstudentene, men tar færre emner hvert semester, og har dermed noen kortere dager på hver samling. 

Heltidsstudenter kan se hvilke emner de skal ta hvert semester i studieplanen som finnes lenger ned på denne siden. Det er også utarbeidet en studiemodell for deltidsstudenter, som du finner her.

Studiet er praksis- og profesjonsorientert bl.a. gjennom arbeid ute i felten. Feltarbeidet er en obligatorisk observasjonsperiode i en relevant institusjon på 20 timer i første semester og 10 timer i andre semester. Feltarbeidet kan gjennomføres på egen arbeidsplass. 

Samlingsdatoer for høsten 2022:

  • 31. august, 1. september, 2. september
  • 22. september, 23. september
  • 19. oktober, 20. oktober, 21. oktober
  • 10. november, 11. november
 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er en bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning med en faglig fordypning på minst 80 studiepoeng i pedagogikk eller spesialpedagogikk. En fullført minimum 3-årig lærerutdanning gir også grunnlag for opptak. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kan inngå som 60 av de 80 studiepoengene i pedagogikk.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

I søknadsweb er deltid og heltid presentert som hvert sitt søknadsalternativ. Velg det du ønsker å søke på.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Internasjonal erfaring og kompetanse er både veldig spennende og gir i tillegg fordeler i arbeidsmarkedet.

Du kan ha et utenlandsopphold på inntil 4 uker, som inkluderer et feltarbeid i første og/eller tredje semester.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogram.  Les mer om vårt doktorgradsprogram innen Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Du kan også være interessert i

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:
 

Bilde av Heidi Anine Larsen Skjefstadmoen
Studieveileder

Bilde av Ellen Nesset Mælan
Studieprogramansvarlig