Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lillehammer

Vil du styrke din kompetanse i å fremme og styrke mestring og trivsel? Studiet har praksisnær undervisning og tilbys samlingsbasert på deltid. 

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
2 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
30. juni 2022

Om utdanningen

Utdanningen skal gi studentene kompetanse i å fremme og styrke mestring, trivsel og psykososiale beskyttelsesfaktorer, samt kartlegge og dempe innflytelsen av psykososiale belastninger i hjem, barnehage, skole og nærmiljø.

Studiet passer spesielt godt for fagfolk som arbeider med barn/unge (0 - 23 år) i offentlig, privat og frivillig sektor, for eksempel i barnehage, grunn- og videregående skole, sosial- og helsetjenester, PPT, barnevern, musikk- og kulturskole, voksenopplæring, NAV, flyktningetjenesten, arbeid i bolig med enslige mindreårige asylsøkere, frivillighetssentraler, politi og organisasjoner/frivillige lag.

Studiet er en praksisnær, tverrfaglig videreutdanning hvor målet er å knytte sammen praksisfeltet og teorifeltet. Det legges opp til at studentene skal arbeide i tverrfaglige grupper, med relevante problemstillinger fra egen lokal praksis.

Studiet tilbys på to studiesteder - Lillehammer og Elverum

Studentenes arbeidsgivere kan ha anledning til å søke om økonomisk støtte. Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner som har studenter på denne videreutdanningen kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Statsforvalter. Målet for ordningen er å gi arbeidsgivere insentiv til lokal kompetanseheving, samt legge til rette for at ansatte kan gjennomføre videreutdanninger.

Det er viktig at arbeidsgiveren din tidlig på vårparten (og før du får bekreftet studieplass) søker Statsforvalter om tilskudd gjennom tilskuddsordningen for kompetanse- og innovasjon. Statsforvalter lokalt lyser ut denne tilskuddsordningen enten på vinteren/tidlig på våren. Les mer om ordningen her.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag, (sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, barnevern, vernepleie, sosialt arbeid) pedagogikk (allmennlærer og barnehagelærer) politi eller tilsvarende. I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis fra arbeid med barn / unge etter fullført grunnutdanning. Under studiet må studentene være i direkte arbeid med barn/unge i minimum 50 prosent stilling.

Annen relevant utdanning på samme nivå kan vurderes for opptak.

I søknadsweb finner du studiet under "Betaling og oppdrag" og "Fakultet for helse- og sosialvitenskap, høst 2022".

Det gjøres løpende opptak av kvalifiserte søkere til antall studieplasser er fylt opp.

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

Praksis må dokumenteres med attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

Om tjenstebevis/attest ikke viser at du fortsatt er i jobben må du laste opp dokumentasjon på at du er i arbeid med barn og unge i minimum 50 prosent stilling under studiene.

Hva koster det?

Studiet er finansiert av Helsedirektoratet og er kostnadsfritt for deltakerne, med unntak av utgifter til litteratur, reise/oppholdskostnader.

Du må også betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Høgskolen i Innlandet - studiested Lillehammer tilbyr master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier, hvor studiet kan inngå med 60 studiepoeng.

Samlingsdatoer

Samlingsoversikt for studieåret 2022/2023:

Samlingsdager er onsdag, torsdag og fredag

 

Samling 1, uke 35:

31.08 22.

01.09.22

02.09.22

Samling 2, uke 42:

19.10.22.

20.10.22. 

21.10.22

Samling 3, uke 46:

16.11.22.

17.11.22

18.11.22 

Samling 4, uke 1: 

04.01.23

05.01.23

06.01.23 

Samling 5, uke 12:

22.03.23

23.03.23

24.03.23

Samling 6, uke 19:

10.05.23

11.05.23

12.05.23 

Endringer kan forekomme.

 

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Studieveileder

Bilde av Liv Altmann
Studieprogramansvarlig