Kognitiv terapi

Ønsker du å hjelpe mennesker med motivasjon til egenmestring? Dette studiet gir en grundig innføring i kognitiv terapi som metode. 

Studiested
Elverum
Studiet varer
0,5 år
Studieform
Deltid og Nettbasert
Studiepoeng
10
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Januar
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
15. nov. 2021

Om utdanningen

Studiet gir en grunnleggende innføring i metoden kognitiv terapi. Forskning viser til gode resultater for kognitiv terapi, men at det også forutsetter at man har teoretisk kunnskap om det og god trening i å anvende det i praksis. Det vil derfor legges vekt på stor egenaktivitet i dette studiet og det forutsetter at studentene jobber med mennesker i en egnet arbeidssituasjon. Målet er at du skal kunne anvende kognitiv terapi selvstendig i din arbeidshverdag etter endt studie. Du vil da ha kunnskap om å kunne gjennomføre samtaler med en kognitiv terapeutisk tilnærming som motivasjon til egenmestring av utfordrende livssituasjoner, og forståelse for når denne tilnærmingen kan benyttes.

Studiet retter seg mot ansatte i offentlig og privat sektor, som jobber med mennesker, både voksne og barn, som er i utfordrende livssituasjoner. Det kan for eksempel være helse – og sosialarbeidere, ledere, saksbehandlere i NAV, ansatte i frisklivssentralerpedagoger og andre institusjoner.  

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist er 15.november. Opptakskravet er bachelor innen helse/sosialfag eller pedagogiske fag eller annen relevant 3-årig utdanning på tilsvarende nivå. 

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Studiet koster 14.700 kroner, i tillegg må du betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig