Lillian Gran

Førsteamanuensis

E-post
lillian.gran@inn.no
Telefonnummer
+47 62 51 72 83

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Studiested Hamar

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum