Teknologi for helse og fysisk aktivitet

Forskningsgruppen "Teknologi for helse og fysisk aktivitet" har som visjon å fremme befolkningens helse ved bruk av teknologi. 

Teknologi vil være en integrert del av våre prosjekt som verktøy for måling for helse og som verktøy for helsefremmende livsstilsendring.

Formål 

 • Å samle forskere og faglig ansatte på tvers av fakultet som er opptatt av teknologi for helse og fysisk aktivitet for å tilrettelegge.
 • Å produsere forskning av høy kvalitet og øke kompetansen og den vitenskapelige produksjonen på dette feltet ved HINN.
 • Å skape et sterkt faglige fellesskap for bruk av kvantitative metoder som kan involvere studenter interessert i fagfeltet og bidra med kompetanse til andre forskningsmiljø
 • Å skape et sterkt vitenskapelig miljø som kan støtte fagansatte på ulike nivåer i deres karriereutvikling samt involvere både norske masterstudenter og masterstudenter på utveksling.
 • Å forsterke samarbeid med andre institusjoner og eksterne forskere.
 • Å bidra til å øke fakultetets sjanse til å få universitetsstatus gjennom å forsterke den vitenskapelige profilen og øke andel fagansatte med første- og professorkompetanse.

Aktuelle forskningsprosjekter 

Samarbeidspartnere 

 • Universitet i Maynooth, Department of Psychology
 • University of Milan, Department of Biomedical Sciences for Health (Italy)
 • Universitet i Pisa, Department of Computer Science (Italia);
 • Universitetet i Agder, Sveaas Institutt for ernæring og folkehelse
 • Universitet i Sørøst-Norge, Senter for Helse og Teknologi
 • Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helse og funksjon.
 • International konsortium og forskningsgruppe “GO GREEN EX”
 • Nasjonal kompetansesenter for revmatologisk rehabilitering
 • Hernes Instituttet
 • Frisklivssentralen Elverum
 • Elverum revmatikerforening
 • EON Reality
 • SIM Innlandet

Forskningsgruppen

Ledere og kontaktpersoner

Professor
E-post
giovanna.calogiuri@inn.no
Telefon
+47 62 43 02 45
Bilde av Sella Aarrestad Provan
Professor
E-post
sella.provan@inn.no
Telefon
+47 62 43 03 23

Medlemmer

 • Sigbjørn Litleskare
 • Annette Løvheim Kleppang
 • Knut Skulberg
 • Siv Lene Birkheim
 • Ingeborg Barth Vedøy
 • Fred Frölich
 • Ole Einar Flaten
 • Sophie Anne Mobbs
 • Marte Bjørli
 • Amelia Haile

Assosierte medlemmer og samarbeidspartnere ved HINN

 • Lars Lien, ved forskningsgruppe Barn og unges psykisk helse
 • Hanne Søberg Finbråten, ved forskningsgruppe Barn og unges psykisk helse
 • Anne Mari Steigen, ved forskningsgruppe Barn og unges psykisk helse
 • Svein Åge Kjøs Johnsen, ved forskningsgruppe Miljøpsykologi

Du får tilgang til gruppens medlemmer gjennom å bruke HINNs søketjeneste finn-en-ansatt.

Publisert 11. juni 2021 15:19 - Sist endret 15. okt. 2021 10:44