English version of this page

Teknologi for helse og fysisk aktivitet (TechPA)

Forskningsgruppen Teknologi for helse og fysisk aktivitet (Technology for health and physical activity) har som visjon å fremme befolkningens helse ved bruk av teknologi.

Tilhørighet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Fagområde:
Helse, idrett og velferd

Hva forsker vi på?

Teknologi vil være en integrert del av våre prosjekt som verktøy for måling for helse og som verktøy for helsefremmende livsstilsendring.

Mer om forskergruppen

 • Å samle forskere og faglig ansatte på tvers av fakultet som er opptatt av teknologi for helse og fysisk aktivitet for å tilrettelegge.
 • Å produsere forskning av høy kvalitet og øke kompetansen og den vitenskapelige produksjonen på dette feltet ved HINN.
 • Å skape et sterkt faglige fellesskap for bruk av kvantitative metoder som kan involvere studenter interessert i fagfeltet og bidra med kompetanse til andre forskningsmiljø
 • Å skape et sterkt vitenskapelig miljø som kan støtte fagansatte på ulike nivåer i deres karriereutvikling samt involvere både norske masterstudenter og masterstudenter på utveksling.
 • Å forsterke samarbeid med andre institusjoner og eksterne forskere.
 • Å bidra til å øke fakultetets sjanse til å få universitetsstatus gjennom å forsterke den vitenskapelige profilen og øke andel fagansatte med første- og professorkompetanse.

Nettverk

 • Universitet i Maynooth, Department of Psychology
 • University of Milan, Department of Biomedical Sciences for Health (Italy)
 • Universitet i Pisa, Department of Computer Science (Italia);
 • Universitetet i Agder, Sveaas Institutt for ernæring og folkehelse
 • Universitet i Sørøst-Norge, Senter for Helse og Teknologi
 • Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helse og funksjon.
 • International konsortium og forskningsgruppe “GO GREEN EX”
 • Nasjonal kompetansesenter for revmatologisk rehabilitering
 • Hernes Instituttet
 • Frisklivssentralen Elverum
 • Elverum revmatikerforening
 • EON Reality
 • SIM Innlandet