English version of this page

Mediepedagogikk

Forskningsgruppen driver praktisk og teoretisk rettet forskning knyttet til undervisnings- og læringsaktiviteter som involverer medier og teknologi.

Tilhørighet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Fagområde:
Oppvekst og utdanning
Gutt med Ipad i undervisningssituasjon. Foto: HINN

Foto: HINN

Forskningsgruppen har sitt utgangspunkt i Senter for mediepedagogikk som ble etablert i 2002. Den driver praktisk og teoretisk rettet forskning knyttet til undervisnings- og læringsaktiviteter som involverer medier og teknologi. Forskningsprosjektene inkluderer medie- og teknologibruk hos ungdom, voksne og eldre i formelle og uformelle pedagogiske sammenhenger.

En viktig målsetting er å reise spørsmål om teknologi og læring relatert til medborgerskap, demokratiske verdier, likhet og rettferdighet på utdanningsfeltet. Dette innebærer filosofiske, analytiske og empiriske bidrag som tar for seg ulike områder som voksenopplæring, høgere utdanning, grunnskoleutdanning, fjernundervisning, fleksibel eller kombinert undervisning, livslang læring og organisasjonslæring. Forskningsgruppen ønsker å fremme deltakelse og refleksivitet i utviklingen av det mediepedagogiske feltet.

Hva forsker vi på?

Forskningsprosjektene inkluderer medie- og teknologibruk hos ungdom, voksne og eldre i formelle eller uformelle pedagogiske sammenhenger.

Mer om forskergruppen

Prosjekter

Av pågående forskningsprosjekter kan nevnes:

 • Den medierte barndommen - mellom forbud og frihet
  • Bruk av mobiltelefoner i skolen - sett fra elevene, lærerne, foreldrene og skolens ledelse
  • Dataspill i familiene - forhandlinger mellom barn og foreldre
  • Digital historiefortelling som metode for å utvikle en mer reflektert bruk av IKT hjemme og på skolen
 • Fra Amandus til Skam - om ungdom, danning og medier
 • 30 år med IKT og læring i utdanningen - de viktigste endringene og utfordringene
 • Nettbrett i barneskolen – om elever og læreres erfaringer med bruk av nettbrett i undervisning
 • Studenters mediebruk i utdanning og fritid - hvordan studenter bruker og forholder seg til teknologi i undervisning og i eget studiearbeid.
 • Underviseres og studenters bruk av medier i undervisning - hvordan studenter erfarer muligheter og utfordringer med mediebruk i undervisning og hvordan undervisere kan tilrettelegge for studentaktiviserende undervisning. Prosjektet er et samarbeid med Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet.