Hans Brox

Seniorrådgiver

E-post
hans.brox@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 83 67

Utdanningsavdelingen
Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum