English version of this page

Forskning

143 ph.d.-kandidater
21 disputaser i 2021
4 ph.d.-programmer

Høgskolen i Innlandet har over 220 forskarårsverk, og forskarane våre publiserer nesten 500 bøker og artiklar i året innan ei rekke ulike fagfelt.

Forskarane våre samarbeider tett med både arbeids- og samfunnsliv og skal vera relevante både internasjonalt, nasjonalt og regionalt.

Forskningsnytt

Publikasjoner og nyheter

Forskerne ved Høgskolen i Innlandet formidler forskningen sin i mange kanaler. Her kan du lese notiser om det som skjer.

Bøker, pc og nøkkelsnor på et bord. HINN-logo sentralt plassert i bildet,

Våre doktorgradsutdanninger

Høgskolen i Innlandet tilbyr fire doktorgradsprogram. De fire doktorgradsprogrammene er nært knyttet til, og skal bidra inn mot, viktige områder i samfunnet rundt oss.

Bli kjent med våre forskere

Finn en forsker

Forskningsarrangementer

4. feb. 2022 09:00 - 16:00 , Digitalt - Zoom

Forskningsgruppene DivE og SPLP ved Høgskolen i Innlandet utvider fjorårets forskningsseminar og inviterer med dette til en nasjonal urfolkskonferanse fredag 4. februar 2022.

24. feb. 2022 09:45 - 25. feb. 2022 13:00 , Zoom, digital conference

Welcome to The Nightingales 11th Internationale Conference 24-25 February 2022. The topic for the conference is Reflect, re-think, and re-story in supervision.

25. feb. 2022 10:15 - 16:00 , Studiested Elverum, auditorium 4 / digitalt via Zoom

Cecilie Ruud Dangmann forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) ved Høgskolen i Innlandet, studiested Elverum 25.02.2022