Forskingsdagane 2021

«Hav» er temaet for Forskingsdagane som vert arrangert 21. september – 2. oktober 2022.

Bølger slår inn mot en strand

Forskingsdagene er ein nasjonal festival som skal skape merksemd om forsking. Under festivalen vert det gjennomført fleire hundre arrangement landet rundt. Også Høgskulen i Innlandet er med som arrangør. 

Planlegginga av festivalen i september er i gang. Det kjem meir informasjon om arrangement og aktivitetar nærare festivalen.

Nytt om forskingsdagane

Kronikkar under Forskingsdagane 2021

Arrangement

Ingen kommende arrangementer

Forskingsdagane er ein nasjonal festival der forskings- og kunnskapsinstitusjonar viser fram verksemda si. Dagane blir arrangerte i september kvart år.

Målsetjingane for festivalen er å:

  • Skapa begeistring og forståing for forsking
  • Formidla kva forskinga og resultata dens betyr for oss i det daglege livet vårt
  • Vise samanhengen mellom forsking, innovasjon og næringsliv
  • Vekke interesse i media for forsking og forskingsresultat
  • Bidra til rekruttering av unge til forskingsrelaterte yrke