Forskingsdagane 2021

«Fred og konflikt» var tema for Forskingsdagane som vart arrangert 22. september – 3. oktober 2021.

Logo til Forskningsdagene 2021

Høgskolen i Innlandet står bak fleire arrangement under Forskingsdagane 2021. 

I år kan du mellom anna:

  • Lære noko nytt frå forskarar på togtur frå Lillehammer til Otta
  • Stemme fram favoritten din når doktorgradsstipendiatane våre kjempar om å gi den beste presentasjonen av forskinga si under Forskarkamp
  • Høyra kva forskinga seier om dagens ungdom når høgskulen arrangerer «Researchers' Night».

Les meir her om årets forskingsdagar ved høgskulen 

Nytt om forskingsdagane

Kronikkar under Forskingsdagane

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Forskingsdagane er ein nasjonal festival der forskings- og kunnskapsinstitusjonar viser fram verksemda si. Dagane blir arrangerte i september kvart år.

Målsetjingane for festivalen er å:

  • Skapa begeistring og forståing for forsking
  • Formidla kva forskinga og resultata dens betyr for oss i det daglege livet vårt
  • Vise samanhengen mellom forsking, innovasjon og næringsliv
  • Vekke interesse i media for forsking og forskingsresultat
  • Bidra til rekruttering av unge til forskingsrelaterte yrke