Forskingsdagane 2022

Forskingsdagane vert arrangert 21. september – 2. oktober 2022.

Bølger slår inn mot en strand

Forskingsdagane er ein nasjonal festival som skal skape merksemd om forsking. Under festivalen vert det gjennomført fleire hundre arrangement landet rundt. Også Høgskulen i Innlandet er med som arrangør. 

I Innlandet vert det daglege foredrag ved biblioteka på Lillehammer og Hamar om ei rekke ulike tema, under vignetten "Vettug viten".

Dei andre arrangementa under Forskingsdagane spenner frå testing av VR-teknologi, forskarstafett om Homer sitt klassiske verk Odysseen, til bibelpub på ein utestad i Hamar.

Sjå dei ulike programpostane i arrangementsoversikta under.

Nytt om forskingsdagane

Forskingsdagane er ein nasjonal festival der forskings- og kunnskapsinstitusjonar viser fram verksemda si. Dagane blir arrangerte i september kvart år.

Målsetjingane for festivalen er å:

  • Skapa begeistring og forståing for forsking
  • Formidla kva forskinga og resultata dens betyr for oss i det daglege livet vårt
  • Vise samanhengen mellom forsking, innovasjon og næringsliv
  • Vekke interesse i media for forsking og forskingsresultat
  • Bidra til rekruttering av unge til forskingsrelaterte yrke