Disputaser

Portrettbilde av Maria Løvsletten
Publisert 28. apr. 2022 11:40

Det er store utfordringer i hvordan oppfølging av pasienter med tvangsvedtak i egen bolig gjennomføres, og hvordan samhandling mellom helsepersonell fungerer. Det kommer frem i doktorgraden til Maria Løvsletten som hun forsvarer 12. mai.

Portrettbilde av Astrid Granly
Publisert 20. apr. 2022 08:47

Astrid Granly har sett nærmere på hvordan lærerutdanningens norskfag kan ruste kommende lærere for viderekommen skriveopplæring. 3. mai forsvarer hun doktoravhandlingen sin.

Portrettbilde av Marianne Torp Stensvehagen
Publisert 15. mars 2022 10:14

Kvinner som blir utsatt for seksuelle overgrep sliter med stress som kan ses i sammenheng med det de har opplevd, viser doktorgradsarbeidet til Marianne Torp Stensvehagen. 29. mars disputerer hun.

Portrettbilde av Gry Sagmo Aglen
Publisert 25. feb. 2022 09:33

«Man må være så sinnsykt god, for å være kulturskolelærer!» Det sa en av de som ble intervjuet i doktorgradsarbeidet til Gry Sagmo Aglen. 11. mars forsvarer hun avhandlingen sin.

Portrettbilde av Henrik Ravneng Johansen
Publisert 2. des. 2021 08:25

– Prosjektet har vært en utforskning av hvordan det er å leve som rusavhengig, med et spesielt fokus på kroppens rolle. Det forteller Henrik Ravneng Johansen om doktorgradsarbeidet sitt som han forsvarer 16. desember.

Portrettbilde av Altamash Bashir
Publisert 26. nov. 2021 15:06

Skogeiere i Norge har mange målsetninger med forvaltningen av skogen sin. Altamash Bashir har sett nærmere hva som ligger bak dette i doktorgradsarbeidet sitt som han forsvarer på Evenstad 10. desember.

Portrettbilde av Ana Lucia Lennert Da Silva
Publisert 19. nov. 2021 11:34

Ana Lucia Lennert Da Silva håper at arbeidet hennes kan bidra til en bedre forståelse av begrepene lærerautonomi og læreraktørskap innenfor profesjonsrettede lærerutdanningsfag. 3. desember forsvarer hun doktorgraden sin.

Portrettbilde av Knut Sindre Mølmen
Publisert 5. nov. 2021 14:52

Knut Sindre Mølmen på seksjon for helse- og treningsfysiologi på HINN forsvarer sitt doktorgradsarbeid på Institutt for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøgskole 03.09.2021.

Portrettbilde av Frode Restad
Publisert 5. nov. 2021 14:38

Frode Restad forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet 22. og 23. juni.

Portrettbilde av Erlend Aas
Publisert 5. nov. 2021 14:18

Erlend Aas Gulbrandsen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet 14.06.2021. 

Portrettbilde av Gard Ringen Høibjerg
Publisert 5. nov. 2021 14:07

Gard Ringen Høibjerg forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet 10.06.2021.