Forskningsarrangementer

Viser 1 til 4 av 4 arrangementer

04 feb. Urfolkskonferanse 2022 Kl. 09:00–16:00 Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk Konferanser og seminarer Digitalt
24 feb.25 feb. The Nightingale Conference 2022 Kl. 09:45–13:00 Fakultet for helse- og sosialvitenskap Høgskolen i Innlandet Konferanser og seminarer Digitalt
25 feb. Disputas: Cecilie Ruud Dangmann Kl. 10:15–16:00 Fakultet for helse- og sosialvitenskap Disputaser Elverum Digitalt
24 mai.25 mai. SePU-konferansen 2022: Aktører i egen læring Kl. 10:00–11:30