Anvendt økologi og bioteknologi

Doktorgradsprogrammet i anvendt økologi og bioteknologi (AEB) er tverrfaglig og bidrar til økt kunnskap om bærekraftig produksjon, bruk og forvaltning av biologiske ressurser. 

Doktorgradsprogrammet har to spesialiseringer; en i anvendt økologi og en i bioteknologi. I spesialiseringen i anvendt økologi fokuseres det på høsting og registrering av biologiske ressurser ut fra økologisk forståelse, mens det i spesialiseringen i bioteknologi fokuseres på utvikling av biologiske ressurser og tjenester ut fra en forståelse av organismer, vev og celler, inkludert deres komponenter og makromolekyler.

I fellesskap adresserer de to spesialiseringene lokale og globale utfordringer angående miljø, matproduksjon og bærekraft. Vårt mål er å utdanne innovative doktorgradskandidater som kan styrke forvaltningen av naturen, fra beskyttelse av biodiversitet til innovasjon relatert til bærekraftig kommersialisering av biologiske ressurser for kommende generasjoner.

IRSAE er et akademisk nettverk av unge forskere og består av 15 europeiske partnere. Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet er koordinerende partner. Det er mer enn 200 doktorgradskandidater og 50 forskere i nettverket. Målet med IRSAE er å høyne kvaliteten på doktorgradsutdanning innen anvendt økologi. Den årlige sommerskolen er årets viktigste begivenhet i IRSAE, og normalt deltar cirka 60 kandidater og 20 forskere.