Pilot for boligbytte

Studenter som reiser på utveksling fra studiested Lillehammer våren 2022 kan få samme bolig tilbake når de kommer hjem igjen.

Olympiaparken studentby, Lillehammer (Foto: SINN)

Olympiaparken studentby, Lillehammer

Foto: Studentsamskipnaden i Innlandet - SINN

- Å måtte si opp bolig er en av årsakene til at studenter ikke reiser på utveksling, sier internasjonal rådgiver Pawel Maciejewski: - I enkelte tilfeller har studenter som har reist på utveksling betalt dobbelt leie i frykt for å miste studentboligen her hjemme. Ved å prøve ut denne ordningen for boligbytte i samarbeid med SINN Lillehammer unngår vi dette og fjerner et viktig hinder for å reise ut.

Pawel Maciejewski (Foto: Gunn F. Klinge)
Pawel Maciejewski hadde ideen til ordningen som nå testes ut. (Foto: Gunnar Furseth Klinge)

Maciejewski, som er ansvarlig for utreisende studenter ved studiested Lillehammer, fikk ideen til boligbytte-ordningen etter å ha gjennomført undersøkelser blant studentene om hvorfor de ikke dro på utveksling. Tap av bolig viste seg å være en viktig årsak til at studenter valgte å bli hjemme, noe som også har kommet frem i nasjonale undersøkelser fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Hva innebærer boligbytte?

HINN studenter som har SINN-bolig og reiser på utveksling får anledning til å «fremleie» studentboligen sin til en internasjonal student som kommer til Lillehammer for våren 2022. Når studentene kommer tilbake etter endt utveksling får de tilbud om å leie samme bolig.

- Dette er strålende, sier Stine Grønvold, prorektor utdanning ved HINN. - Vi ønsker den samme ordningene ved alle studiesteder der dette er mulig så snart piloten er over.

Pilot våren 2022

Ordningen er et prøveprosjekt ved studiested Lillehammer våren 2022 i samarbeid med SINN. Alle studenter som har søkt om ordinær utveksling har fått tilbud om å benytte seg av boligbytte, enten de leier hos SINN eller privat. Internasjonalt kontor på studiested Lillehammer administrerer ordningen.

Rekordantall internasjonale studenter

- Vi har 147 internasjonale studenter som har søkt seg til Lillehammer våren 2022, sier internasjonal koordinator Kine Marie Skjærvik, ansvarlig for innreisende studenter ved studiested Lillehammer: - Dette er ny rekord med god margin og boligmarkedet i byen er trangt. Denne ordningen er gull verdt både for studenter som reiser ut og for internasjonale studenter som kommer inn.

Mer informasjon

For mer informasjon om boligbytteordningen kontakt:

Bilde av Pawel Maciejewski
Rådgiver
E-post
pawel.maciejewski@inn.no
Telefon
+47 61 28 84 55

Av Gunnar Furseth Klinge
Publisert 4. nov. 2021 11:13 - Sist endret 4. nov. 2021 13:13