English version of this page

Valg av studentrepresentanter til sentrale verv

Kandidatene er klare! Slik kan du stemme i valgperioden 22. - 28. september 2022.

Studentene ved HINN skal velge studenter som skal representere dem. 

Studentene ved HINN skal velge studenter som skal representere dem. 

Foto: Elen Sonja Klouman/HINN

Hva skal det velges til?

Det skal gjennomføres 2 valg, til høgskolestyret og til Studenttinget.

Valg til høgskolestyret

Kandidatene til høgskolestyret er klare og valget gjennomføres som elektronisk valg i perioden fra 22. september kl. 00:00 til 28. september 2022 kl. 23:59.

Til høgskolestyret skal det velges to faste medlemmer og to vararepresentanter for perioden 1.10.2022-31.7.2023. Iflg likestillings- og diskrimineringsloven er det krav om kjønnsbalanse.

Disse stiller til valg:

  • Caroline Mathea Grønli Andersen
  • Eir Grindhaugen
  • Kelong Xue
  • Mathias Enger
  • Tamara Pettersson

Les om kandidatene til høgskolestyret.

Valg til Studenttinget

I samme periode avholdes det valg av delegater til Studenttinget som er det øverste organet i Studentorganisasjonen (StInn).

Les mer om valget til Studenttinget på StInn sine sider.

Mer om valget til høgskolestyret og Studenttinget

Felles informasjon om hvem som kan stemme, hvordan stemme og valgresultat.

Hvem kan stemme?

Registrerte studenter ved Høgskolen i Innlandet i høstsemesteret 2022 kan avgi sin stemme.

Manntallsliste med oversikt over de som har stemmerett er tilgjengelig for gjennomsyn for alle det vedkommer.

Hvordan stemme?

Gå inn på valgsiden  og logg inn med Feide-kontoen din.

Her får du tilgang både til valget i høgskolestyret og til ditt lokale valg i studenttinget. Du kan avgi din stemme én gang per valg.

Valget blir gjennomført som et preferansevalg, kort sagt betyr dette at du skal rangere kandidatene og at du kan fjerne kandidater som du ikke ønsker å rangere eller stemme på. Under opptellingen er det i praksis slik at dersom din førstekandidat ikke blir valgt, kan din stemme bli overført til den neste kandidaten på din stemmeseddel.

Underveis i valgperioden vil det også være stands på de ulike studiestedene med informasjon om valget og mulighet for å stemme.

Opptelling av stemmene

Stemmene telles opp av valgstyret så snart som mulig etter at fristen for å avgi stemme er ute, og kontrolleres deretter mot manntall og valgprotokoll før de publiseres.

Detaljert beskrivelse av oppgjørsformen ved preferansevalg av flere representanter fremgår i vedlegg til HINNs valgreglement.

Kun den som har stemmerett ved et valg, kan klage over eventuelle feil som er begått ved dette. Klagen må være fremsatt overfor valgstyret senest én uke etter at valgresultatet er gjort kjent.

Høgskolen i Innlandets valgreglement med vedlegg.

Mer informasjon

Ved tekniske problemer, spørsmål om stemmerett eller annet, kontakt valgstyret@inn.no

Emneord: studentvalg, høgskolestyret, studentorganisasjonen StINN Av Kristin Garstad
Publisert 21. sep. 2022 13:03 - Sist endret 22. sep. 2022 15:55