Naturoppsyn

Naturoppsyn er sentralt i norsk naturforvaltning. Dette emnet vil gi deg gode kunnskaper innen sentrale tema knyttet til oppsynsvirksomhet i utmarksområder, både i privat og offentlig regi. Tema som inngår er strafferettslige og straffeprosessuelle regler, etterforskning og rapportskriving, miljø- og faunakriminalitet, med mer. 

Studiested
Evenstad
Studiet varer
3 mnd
Studieform
Deltid
Studiepoeng
7,5
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Januar
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
1. okt. 2022

Om utdanningen

Studiet gir studenten teoretisk bakgrunn og rolleforståelse tilstrekkelig for å kunne søke politimester om begrenset politimyndighet (BP).

Faglig sett inneholder del 1 en introduksjon til naturoppsynets ansvars- og virkeområder og studentene jobber med relevante miljølover og gjennomfører praktisk oppsyn i henhold til instruks.

I del 2 er det lagt vekt på viktige juridiske og politifaglige tema som begrenset politimyndighet, strafferett, straffeprosess, etterforskning og rapportskriving. I tillegg kommer sentrale tema som miljøkriminalitet, med særlig vekt på faunakriminalitet og kulturminner i skog og utmark

Søknadsfrist og opptak

1. Oktober er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. september.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med

Bilde av Mona Kristin Sagen
Studieveileder