Ledelse av prosesser (LAP) - Del 1

Et praksisnært lederutviklingsprogram hvor nærmere 2000 ledere og fagspesialister i kommunesektoren har deltatt til nå! Gjennomføres som nasjonalt åpent studieprogram eller på oppdrag!

Studiested
Wood Hotel, Brumunddal
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Februar
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
15. des. 2021

Om utdanningen

Velferdssamfunnets utvikling innebærer at ledere i det offentlige må arbeide med oppgaver som stadig blir mer komplekse og sammensatte. Dette krever systematisk samhandling mellom fagfolk med ulik kompetanse. På alle ledernivå vil dette kreve kunnskaper om, holdninger til, ferdigheter i og evne til å etablere og lede tverrfaglige arbeidsprosesser. Moderne kompetanseorganisasjoner etterspør og krever i økende grad ledere som leder ved å etablere hensiktsmessige arbeidsstrukturer som team, arbeidsgrupper, midlertidige prosjekter o.l. Ledere må kunne forstå og påvirke de mange ulike faglige, følelsesmessige og fagpolitiske prosesser som oppstår, og samtidig se seg selv som del av disse. Lederoppgavene blir ofte å sikre at gruppenes energi går til å arbeide med de formulerte arbeidsoppgavene.

Ledelse av prosesser er et studietilbud som:

  • i organisering og innhold tar utgangspunkt i deltakernes utfordringer i egen arbeidsorganisasjon og forfølger dette gjennom hele studieløpet
  • vektlegger at det er organisasjonens oppgave som er styrende for lederutøvelse, og at dette må baseres på innsikt i og trening i å håndtere ulike prosesser i arbeidsorganisasjonen
  • vektlegger varierte, sammensatte og undersøkende arbeidsformer
  • gir deltakerne mulighet til trening og utforsking av egen lederrolle
  • gir 30 sp på masternivå og kan søkes innpasset i andre relevante mastergradsløp
  • kan bygges videre på med en del 2 (også 30 sp)
     

Målgruppe

Målgruppen for studiet er ledere, stabsmedarbeidere og tillitsvalgte i kommuner, fylkeskommuner og offentlig sektor for øvrig, samt ledere og konsulenter i organisasjoner med oppdrag for offentlig sektor. Studiet henvender seg også til andre som ønsker å utvikle kunnskaper om, ferdigheter i og holdninger til å lede arbeidsprosesser i ulike arbeidsgrupper, ledergrupper, prosjekter m.m.

Dette studiet kan gjennomføres som oppdrag

Ledelse av prosesser er gjennomført i litt ulike varianter og med forskjellige navn de siste 10 årene. I tillegg til det åpne tilbudet er oppdragsvarianten gjennomført i en rekke kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige organisasjoner. Noen kommuner har gjennomført programmet i flere omganger. Her kan du lese mer om både det åpne tilbudet og oppdragsvarianten.
 

Samlingsdatoer

Studiet er samlingsbasert med 6 samlinger på totalt 13 dager og gjennomføres på Wood Hotel i Brumunddal. 

Samlingsdatoer:
1. samling: 17.-18. februar 2022 
2. samling: 24.-25. mars 2022
3. samling: 11.-12. mai 2022
4. samling: 24.-25. august 2022
5. samling: 28.-30. september 2022
6. samling: 15.-16. november 2022

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. desember 2021

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7009. Klikk "Søk studiet" knappen  på denne siden for å fortsette.

Tips i forbindelse med søknaden:
1) Klikk på "Logg på eller registrer deg via ID-porten" 
2) Logg deg inn via elektronisk ID
3) Velg deretter Betalings- og oppdragsstudier
4) Velg deretter Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap vår 2022
5) Velg deretter i rullegardinen for søknadsalternativ: 7009 Ledelse av prosesser del 1, frist 15.12.2021. Deretter klikker du "legg til".
6) Send inn søknad

Du må også legge inn dokumentasjon på opptakskravet innen samme frist som søknadsfrist.

Les mer om søknad og opptak

Opptakskrav

Opptakskravet er 3-årig høyere utdanning/180 studiepoeng og minst 2 års arbeidserfaring. Søkere med 2-årig høyere utdanning/120 studiepoeng og minst 5 års arbeidserfaring kan vurderes individuelt.

Søkere som ikke oppfyller opptakskravet kan delta som kursdeltaker og få utstedt kursbevis (uten studiepoeng) når studiet/emnet er avsluttet.

  • For studiealternativ A: Det er en forutsetning for opptak at man har arbeidsforhold i oppdragsgivers organisasjon. Deltakerne på studiet velges på dette grunnlaget ut i samarbeid med oppdragsgiver.
  • For studiealternativ B: Det er en forutsetning for opptak at man har arbeidsforhold i relevant stilling for målgruppen. Det tas opp minimum 15 og maksimum 40 studenter til hvert kull. Ved eventuell rangering har de med profesjonsrettet bachelorgrad fortrinn. Utover dette benyttes antall år med relevant arbeidserfaring som kriterium.

Hva koster det?

Deltakeravgift: Kr. 53 000 samt semesteravgift. (Studiet går over 2 semester). Mer om semesteravgift. Kost og losji under samlingene kommer i tillegg.

Offentlig ansatte kan søke OU-fondet om tilskudd. Tidligere er det gitt støtte til kurs- og studieavgift. Forbehold om oppstart ved mindre enn 20 studenter.

 

 

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Ved fullført LAP 1, kan du bygge videre på Ledelse av prosesser 2

Du kan også være interessert i:

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Kristin Larsen
Prosjektleder

Bilde av Randi Bredvold
Studieprogramansvarlig