Ledelse av prosesser (LAP) - Del 2

Studiet er en fordypning av  Ledelse av prosesser, del I.  Gjennomført del I (30 sp) gir grunnlag for opptak til del II.

Studiested
Wood Hotel, Brumunddal
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Februar
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
1. des. 2021

Om utdanningen

Velferdssamfunnets utvikling innebærer at ledere i det offentlige må arbeide med oppgaver som stadig blir med komplekse og sammensatte. Dette krever systematisk samhandling mellom fagfolk med ulik kompetanse. På alle ledernivå vil dette kreve kunnskaper om, holdninger til, ferdigheter i og evne til å etablere og lede tverrfaglige arbeidsprosesser.

Moderne kompetanseorganisasjoner etterspør og krever i økende grad ledere som leder ved å etablere hensiktsmessige arbeidsstrukturer som team, arbeidsgrupper, midlertidige prosjekter o.l. Ledere må kunne forstå og påvirke de mange ulike faglige, følelsesmessige og fagpolitiske prosesser som oppstår, og samtidig se seg selv som del av disse. Lederoppgavene blir ofte å sikre at gruppenes energi går til å arbeide med de formulerte arbeidsoppgavene.

Studiet er en fordypning av Ledelse av prosesser, del I.  Gjennomført del I (30 sp) gir grunnlag for opptak til del II.

Ledelse av prosesser del II bygger videre på hovedtemaene fra del I, men går dypere i noen av undertemaene og bringer inn flere nye undertemaer og perspektiver. Dette innebærer at planene for de to delene til dels er bygd over samme lest.

Samlingsdatoer

Studiet er samlingsbasert med 6 samlinger på totalt 13 dager og gjennomføres på Wood Hotel i Brumunddal. 

Samlingsdatoer:
1.samling – 17.-18.02.2022
2.samling – 24.-25.03.2022
3.samling – 11.-12.05.2022
4.samling – 24.-25.08.2022
5.samling – 28.-30.09.2022
6.samling – 15.-16.11.2022

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 1. desember 2021.

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7010. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Tips i forbindelse med søknaden:
1) Klikk på "Logg på eller registrer deg via ID-porten" 
2) Logg deg inn via elektronisk ID
3) Velg deretter Betalings- og oppdragsstudier
4) Velg deretter Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap vår 2022
5) Velg deretter i rullegardinen for søknadsalternativ: 7010 Ledelse av prosesser del 2, frist 01.12.2021

 

Les mer om søknad og opptak

Opptakskrav

Opptakskravet er 3-årig høyere utdanning/180 studiepoeng og minst 2 års arbeidserfaring. Søkere med 2-årig høyere utdanning/120 studiepoeng og minst 5 års arbeidserfaring kan vurderes individuelt. De som ikke har gjennomført del I kan få godkjent tilsvarende studium. Dette vurderes individuelt i forbindelse med opptak.

  • For studiealternativ A: Det er en forutsetning for opptak at man har arbeidsforhold i oppdragsgivers organisasjon. Deltakerne på studiet velges på dette grunnlaget ut i samarbeid med oppdragsgiver.
  • For studiealternativ B: Det er en forutsetning for opptak at man har arbeidsforhold i relevant stilling for målgruppen. Det tas opp minimum 15 og maksimum 40 deltakere til hvert kull. Ved eventuell rangering har de med profesjonsrettet bachelorgrad fortrinn. Utover dette benyttes antall år med relevant arbeidserfaring som kriterium.

Hva koster det?

Deltakeravgift: Kr. 53 000, samt semesteravgift. (Studiet går over 2 semester). Mer om semesteravgift. Kost og losji under samlingene kommer i tillegg.

Offentlig ansatte kan søke OU-fondet om tilskudd. Tidligere er det gitt støtte til kurs- og studieavgift. Forbehold om oppstart ved mindre enn 20 studenter.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Du kan også være interessert i:

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig