Ledelse av prosesser del 2

Studiet er en fordypning av studiet «Ledelse av prosesser, del I». Avlagt eksamen i del I (30 stp) gir grunnlag for opptak til del II.


Informasjon under gjelder for det åpne studieprogrammet studieåret 2023. Studiet blir søkbart høsten 2022.

Studiested
Wood Hotel, Brumunddal
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Januar (Studiet blir søkbart fra 1. september 2022)
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

Studiet er en fordypning av studiet Ledelse av prosesser - Del 1, og gir med avlagt eksamen grunnlag for opptak til Ledelse av prosesser - Del 2.

Ledelse av prosesser - Del 2 bygger videre på hovedtemaene fra del 1, men går dypere i noen av undertemaene og bringer inn flere nye temaer og perspektiver. Oversikt over hovedtemaer og undertemaer finner du i studieplanen nedenfor.

Studiet har i større grad vekt på at du får mulighet til å videreutvikle evnen til å analysere, som grunnlag for å håndtere og lede komplekse prosesser. I disse prosessene blir balansen mellom motstridende hensyn sentrale perspektiver, hvor holdninger og dilemmaer drøftes i lys av etiske og verdimessige perspektiver.

Det er også fokus på forholdet mellom ledelse og læring, der lærings- og ledelsesprosesser sees som integrert i hverandre, basert på forholdet mellom refleksjon, analyse og handling. Dette fører også til vektlegging av kompetanseutvikling som del av lederutvikling.

Jobbmuligheter

Studiet er for ledere, stabsmedarbeidere og tillitsvalgte i kommuner, fylkeskommuner og offentlig sektor for øvrig, samt ledere og konsulenter i organisasjoner med oppdrag for offentlig sektor. Studiet henvender seg også til andre som ønsker å utvikle kunnskaper om, ferdigheter i og holdninger til å lede arbeidsprosesser i ulike arbeidsgrupper, ledergrupper og prosjekter.

Du vil blant annet tilegne deg kunnskap om kompliserte prosesser av rasjonell og følelsesmessig karakter innad i grupper og delsystemer i offentlige organisasjoner og i deres samspill med omgivelsene. Du vil få en forståelse for hvordan erfaringslæring kan danne grunnlag for integrering av arbeidsprosesser og utviklingsprosesser, spesielt gjennom anvendelse av prinsippene bak aksjonslæring, samt kunne utvikle egen faglig og personlig autoritet i lederrollen, basert på balansen mellom å skape tillit og opprettholde grenser.

Samlingsdatoer

Studiet er samlingsbasert med 6 samlinger på totalt 13 dager og gjennomføres på Wood Hotel i Brumunddal. 

Samlingsdatoer:

Samling 1: 26.-27. januar 2023

Samling 2: 08.-09. mars 2023

Samling 3: 12.-13. april 2023

Samling 4: 01.-02. juni 2023

Samling 5: 16.-18. august 2023

Samling 6: 13.-14. september 2023

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 1. desember 2022.

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7010. 

Tips i forbindelse med søknaden:
1) Klikk på "Logg på eller registrer deg via ID-porten" 
2) Logg deg inn via elektronisk ID
3) Velg deretter Betalings- og oppdragsstudier
4) Velg deretter Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap vår 2023
5) Velg deretter i rullegardinen for søknadsalternativ: 7010 Ledelse av prosesser del 2, frist 1.12.2022, deretter "legg til" og send søknad.

Dersom du har tatt Ledelse av prosesser - Del 1 hos oss, trenger du ikke laste opp dokumentasjon på nytt.

Les mer om søknad og opptak

Opptakskrav

Opptakskravet er 3-årig høyere utdanning/180 studiepoeng og minst 2 års arbeidserfaring. Søkere med 2-årig høyere utdanning/120 studiepoeng og minst 5 års arbeidserfaring kan vurderes individuelt. De som ikke har gjennomført del I kan få godkjent tilsvarende studium. Dette vurderes individuelt i forbindelse med opptak.

  • For studiealternativ A: Det er en forutsetning for opptak at man har arbeidsforhold i oppdragsgivers organisasjon. Deltakerne på studiet velges på dette grunnlaget ut i samarbeid med oppdragsgiver.
  • For studiealternativ B: Det er en forutsetning for opptak at man har arbeidsforhold i relevant stilling for målgruppen. Det tas opp minimum 15 og maksimum 40 deltakere til hvert kull. Ved eventuell rangering har de med profesjonsrettet bachelorgrad fortrinn. Utover dette benyttes antall år med relevant arbeidserfaring som kriterium.

Hva koster det?

Studieavgift: kr. 53 000

Du betaler også selv for pensumlitteratur, reise og opphold i tillegg til semesteravgift. Mer om semesteravgift. 

Offentlig ansatte kan søke OU-fondet om tilskudd. Tidligere er det gitt støtte til kurs- og studieavgift.

Forbehold om oppstart ved mindre enn 20 studenter.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiets innhold tilfredsstiller kravene til mastergradsnivå og kan søkes godkjent som modul i relevante mastergradsstudier. Dette kan være ulike mastertilbud innen fagområdet «organisasjon og ledelse» eller ulike ledelsesstudier, som for eksempel «skoleledelse», «utdanningsledelse» og «helseledelse».

Det er opp til institusjonen som gjennomfører tilbudet å vurdere om emnet/emnene helt eller delvis kan inngå i en mastergrad. Høgskolen i Innlandet har foreløpig ingen mastertilbud der dette kan være aktuelt.

Du kan også være interessert i:

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Kristin Larsen
Studieveileder

Bilde av Randi Bredvold
Studieprogramansvarlig