English version of this page

Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap

Bli kjent med instituttet

Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap (IFI) driver utdanninger innen folkehelse, tannpleie, idrett, treningsfysiologi og faglærerutdanning i kroppsøving og idrett. 

Ansatte ved instituttet er blant annet knyttet til forskningsgruppene Teknologi for helse og fysisk aktivitet, Critical Public Health, Sport and Social Sciences, Trainome og Teaching and Learning in Physical Education (TLPE).

Instituttet ledes av Instituttleder Eirik Grindaker, og har tre seksjoner: