Trainome

Livsstilterapi med trening og kostholdintervensjon står sentralt i forebygging og behandling av sentrale helseutfordringer i dagens samfunn.

Tilhørighet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Fagområde:
Helse, idrett og velferd

Mange av de potensielle helsegevinstene ved slik terapi forblir imidlertid lite kartlagt, og effektene varierer i stor grad mellom individer.

Mange opplever faktisk ingen positive effekter på for eksempel muskelfunksjoner, hjertekarsystemets funksjoner eller metabolisme. Blant disse er det overrepresentasjon av individer fra utsatte grupper som overvektige, eldre og ulike sykdomsgrupperinger.

Årsakene til dette er uklare, men de inkluderer utvilsomt forskjeller i genetikk og kroppens indre miljø (inkludert ernæringsstatus og immunsystemets status).

Det er dermed vanskelig å foreskrive konkrete og effektive livsstilterapiprogrammer til den enkelte, uavhengig av alder, kjønn og sykdomsstatus.

Hva forsker vi på?

Forskergruppen Trainome fokuserer på kunnskapsutvikling for å forstå den store variasjonen i treningsresponser.

I korte trekk utforsker vi sammenhenger mellom individers treningsresponser, målt som for eksempel i endringer i muskelvekst og muskelstyrke, og deres kroppslige særtrekk.

Mer om forskergruppen

Den langsiktige målsettingen er å utvikle verktøy som kan gi tilpassede livsstilterapiprotokoller for den enkelte.

Vi ønsker med andre ord å skreddersy trenings- og kostholdstiltak til enkeltindividets biologiske forutsetninger. Vi skal skape gode effekter av livsstilterapi for alle!

Slik jobber vi

For å nå denne målsettingen, innhenter vi forskningsdata fra et bredt utvalg av befolkningen. Dette skjer gjennom såkalte trenings- og livsstilintervensjoner, og gjennomføres på alt fra toppidrettsutøvere til friske i alle aldre til individer med ulike sykdommer.

Intervensjonenes egenart varierer fra prosjekt til prosjekt, og innebærer dermed ulike trenings- og kostholdprotokoller.

Prosjektene har likevel flere fellesnevnere. De varer gjerne i >12 uker, de innebærer undersøkelse av protokollenes effekter på prestasjon, systemisk fysiologi og biologiske karakteristikker i blod og muskel, og de er alle forankret i den generelle biobanken “Trainome – humane cellers tilpasning til trening og miljø” (2013/2041/REK sør-øst).

De ulike prosjektene har rett og slett en metodisk robusthet og standardisering som muliggjør sammenligning og konklusjoner på tvers. For å få til dette, innebærer også samtlige prosjekter samarbeid med viktige eksterne partnere, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Disse bidrar med viktig tverrfaglighet og spisskompetanse.

Utvalgte prosjekter

Leder og kontaktperson

Medlemmer