Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen, deltid

Ønsker du å øke din kunnskap og kompetanse innen trenerrollen? Da er dette studiet en unik mulighet for deg, i kombinasjon med trenerjobb eller utøverkarriere. Studiet er nettbasert, med én samling per semester.

Studiested
Elverum
Studiet varer
4 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
15. apr. 2021

Om utdanningen

Utdanningen retter seg mot personer som har spesifikk interesse for trenerrollen, som jobber som trener i dag, eller som i fremtiden ønsker å jobbe med prestasjonsutvikling hos enkeltindivider og/eller grupper i idretten. Studiet er tilpasset de som ønsker å ta en ren trenerutdanning og ikke en generell idrettsutdanning.

Studiet er organisert som et nett- og samlingsbasert deltidsstudium over fire år, og preges av fleksibilitet og digitale arbeidsformer. Dette gjør det spesielt egnet for trenere og/eller utøvere som ønsker å øke sin kunnskap og kompetanse innen trenerrollen, men ikke har anledning til å studere heltid, på studiestedet.  

Studiet byr på stor variasjon i fagsammensetning, med tett kobling mellom teori og praksis, og utstyrer fremtidens trenere med både forskningsbasert kunnskap og kunnskapsbasert praksis. Studiet gir trenersertifisering i henhold til trenerløypa til Norges idrettsforbund.

Jobbmuligheter

Fullført studium gir en bred plattform for mange ulike jobber innen idretten og rett til tittelen bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen. Studiet gir ulik kvalifisering innenfor trenerløypa etter hvilken idrett man spesialiserer seg innenfor.

 Studiet kvalifiserer til:

  • Trener på ulike alders- og prestasjonsnivå i idretten

Andre karrieremuligheter kan være:

  • Trenerutvikler eller trenerveileder
  • Idrettskonsulent
  • Idrettspedagog
  • Koordinator, trener og sportssjef på programfag idrett / skoler med toppidrettsfag
  • Koordinator og veileder i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og særforbundene
  • Sportslig- og daglig leder

Enkelte av disse karrieremulighetene kan innebære at man må ta videre utdanning.

Fullført og bestått studium kan gi grunnlag for opptak til masterstudier ved Høgskolen i Innlandet, og masterstudier i idrettsvitenskap ved andre høgskoler og universiteter i inn og utland.

Med påfølgende praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer studiet for arbeid som kroppsøvings- og idrettslærer. 

Om samlingene

Studiet krever at man er tilstede på samling én gang hvert semester. Samlingen er enten fysisk eller digital, og varierer i tidspunkt fra semester til semester. Annen undervisning gjennomføres digitalt. Grunnleggende datakunnskap og stor grad av selvstendighet kreves for gjennomføring av studiet. Tverrfaglighet og studentaktive læringsformer er viktige prinsipp for undervisningen og trenerpraksis har stor plass i studiet.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

I tillegg må du dokumentere arbeidstilknytning i studietiden med signert arbeidsavtale med en klubb eller idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Les mer om søknad og opptak

Mer om opptak

Kontrakt som skal lastes opp i søknaden din finner du her:

Kontrakt på bokmål

Kontrakt på nynorsk

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om attester her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Praksis er gjennomgående i alle fire år av studiet og gjennomføres i en idrettsklubb i studentens lokalmiljø.

Avtale om gjennomføring av praksis i lokal klubb må vedlegges søknad om opptak til studiet.

Kontrakt som må lastes opp i søknaden:

Kontrakt på bokmål

Kontrakt på nynorsk

Trenerpraksis er relatert til studentens fordypningsidrett og er knyttet til de første nivåene i trenerløypa.

Praksis 1. studieår består av minimum 45 timer trenerpraksis, og er tilknyttet Trener 1.

Praksis 2. studieår består av minimum 90 timer trenerpraksis, og er tilknyttet Trener 2.

Praksis 3. og 4. studieår består av minimum 90 timer trenerpraksis, og er tilknyttet Trener 3.

Utveksling

Høgskolen i Innlandet søker å tilrettelegge for studieopphold i utlandet. Studiet har generelle samarbeidsavtaler om utveksling med et utvalg internasjonale universiteter.

Utveksling må inngå som en del av den faglige virksomheten og kan ha ulik varighet. Alle utenlandsopphold må godkjennes av høgskolen på forhånd.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på ditt studiested hvis du har spørsmål.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført og bestått studium kan gi grunnlag for opptak til masterstudier ved Høgskolen i Innlandet, og masterstudier i idrettsvitenskap ved andre institusjoner i inn- og utland.

Ved Høgskolen i Innlandet kan du fortsette på master i kroppsøving og idrettsfag, master i treningsfysiologi og master i folkehelsevitenskap

 

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

I tillegg er HSV-fakultetet tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

{{name}}
Studieprogramansvarlig