English version of this page
Anders Aschim

Anders Aschim

Professor

E-post
anders.aschim@inn.no
Telefonnummer
+47 62 51 76 50

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Institutt for samfunnsfag og RLE
Studiested Hamar

Kort om

Anders Aschim er professor i religion, livssyn og etikk. Han er teolog og historikar, med teologisk embetseksamen frå MF vitenskapelig høyskole og doktorgrad i historie frå UiT Norges arktiske universitet.

Sentrale forskingsområde er Bibelen og bibelomsetjing, jødedommen i antikken, norsk 1800-talshistorie, og religion og migrasjon. Aschim er prosjektleiar for det fireårige forskingsprosjektet Non-formal faith education, the public school, and religious minorities in Norway (FAITHED), finansiert av Forskingsrådet. Han er knytt til forskingsgruppa Flerkulturelt mangfold i utdanning, alias Diversity in education (DivE).

Publikasjonar i CRISTIN

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum