E-bøker

Mange e-bøker finner du ved søk i Oria. Lær mer om tilgang, nedlasting og utskrift av e-bøker.

Oria: eksempel på e-bok fra Nasjonalbiblioteket

skjermdump fra oria

Slik får du tilgang til e-bøker fra Nasjonalbiblioteket

Søk etter digitaliserte bøker og annet pliktavlevert materiale kan enten gjøres i Oria eller direkte via søk i Nasjonalbibliotekets digitale samling.

Slik får du tilgang til det som er merket "Tilgang med vilkår ":

  • Vitenskapelig ansatte ved HINN kan logge seg inn via Feide for å få tilgang
  • Studenter og andre ansatte ved HINN må først sende inn søknad for å få tilgang

Slik søker du om tilgang:

Nasjonalbiblioteket gir tilgang til pliktavlevert materiale for forskning og dokumentasjon. Ved pålogging må du derfor bekrefte at tilgangen skal brukes til dette formålet. Mer informasjon om tilgang til pliktavlevert materiale i bibliotek.

Viktig om tilgang

  • Kun 2 brukere per bok. Du er derfor ikke garantert tilgang. Prøv igjen senere om du ikke får tilgang.
  • Etter pålogging har du tilgang i 8 timer. Trenger du tilgang lengre enn det, må du søke på nytt.
  • Om du er inaktiv i 2 timer mister du tilgangen til den aktuelle boka.

Hva hvis jeg sitter hjemme?

Søknad kan også sendes til ditt lokale folkebibliotek. De krever også at du møter opp fysisk for å få søknaden behandlet.
Hvis du ikke har mulighet til å oppsøke ett av HINNs bibliotek eller et folkebibliotek, må søknaden sendes til "Nasjonalbiblioteket Seksjon Publikumstjenesten, Utlånet".

Åpningstid: Mandag–fredag kl. 9–19. Lørdag: kl. 10–15.

Oria: eksempel på andre e-bøker

De fleste engelskspråklige e-bøkene våre er hentet fra e-boksamlingen Ebook Central.

  • Tips 1: Bruk engelske søkeord ved søk i Oria slik at du får treff på disse bøkene
  • Tips 2: Du har bedre søkemuligheter om du søker direkte i Ebook Central

De fleste bøkene tillater ubegrenset antall samtidige brukere. Enkelte titler har begrensinger på antall samtidige brukere og er dermed utlånt.

Bøkene kan leses uten registrering, men for å laste ned og lagre til egen PC/mac eller mobile enheter må du logge inn med Feide.

Open Access bøker