English version of this page

Databaser

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W


A


Academic Search Complete

Artikler i fulltekst. Hovedsakelig på engelsk. Dekker mange fagområder. [Søkeveiledning (video)

 

AgeLine

Referansedatabase innen emnet aldring. AgeLine indekserer over 200 tidsskrifter, bøker, bokkapitler og rapporter. Dekker fra 1978 til i dag, med et utvalg for 1966–1977. [Søkeveiledning (video)

 

AGRICOLA

Gratisversjon av National Agricultural Library (NAL), USA. Referanser til artikler og bøker innen jordbruksfag og beslektede fagområder. 
Fri tilgang.

 

Agris

Internasjonal bibliografisk database innen landbruksfag.
Fri tilgang.

 

Allkunne

Nynorsk digitalt oppslagsverk.
Fri tilgang.

 

AMED

Referanser til artikler innen alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering, pediatri, tale-og språkterapi og palliativ pleie. [Veiledning fra SMH]

 

Artfilms

Videostrømmetjeneste som inneholder rundt 2000 dokumentarfilmer. Utvalget dekker ulike kunstarter og kulturuttrykk.

 

ArticleFirst

FirstSearch – indeks av artikler fra innholdsfortegnelsen av tidsskrifter. 

 

Artikelbasen

Danske tidsskriftartikler og større artikler i utvalgte danske aviser.

 

Atekst (Retriever)

Norske avisartikler i fulltekst. Gir deg også tilgang til Retrievers analyseverktøy hvor du kan foreta analyser av nyhetsbildet.
Biblioteket betaler per nedlasting. Ber derfor om at Atekst kun benyttes til faglig/forskningsmessig bruk.

 

Avistjenesten ved Nasjonalbiblioteket

Via Nasjonalbiblioteket får du flere norske aviser i fulltekst. Faglig ansatte får tilgang via Feide-pålogging. Studenter og andre ansatte ved HINN blir gitt tilgang ved oppmøte i biblioteket. Kontakt biblioteket for å få tilgang. Mer om hvilke aviser du får tilgang til

 

B


Bloomsbury Education and Childhood Studies

Internasjonal database innen utdanning med blant annet fulltekstartikler, e-bøker, rapporter og Education Around the World.

 

Bloomsbury Music and Sound

Gir tilgang til vitenskapelige artikler, bøker og the Encyclopedia of Popular Music of the World. 

 

Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Bokmålsordboka og Nynorskordboka viser skrivemåte og bøyning i tråd med norsk rettskrivning. Språkrådet og Universitetet i Bergen står bak ordbøkene. Ordbøkene er også tilgjengelig som app:  Android |  iOS.
Fri tilgang.

 

Brage

Brage er Høgskolen i Innlandets forskningsarkiv. Arkivet oppbevarer vitenskapelig og faglig materiale produsert av ansatte, samt master-, bachelor- og studentoppgaver fra studenter ved høgskolen. Du kan også søke i materiale produsert ved andre høgskoler.
Fri tilgang.

 

Britannica

Omfattende allment engelskspråklig leksikon.

 

Business Source Ultimate 

Gir tilgang til vitenskapelige artikler innen innen økonomi, ledelse og markedsføring.

 

Business Searching Interface 

Business Searching Interface gir enklere tilgang til industrirapporter, markedsrapporter, bedriftsinformasjon, landinformasjon og forfatterprofiler.

C


Campbell Library

Campbell Systematic Reviews inneholder systematiske oversikter over effekt av tiltak innen feltene utdanning, sosial velferd og kriminalforebygging.

 

CIA World Factbook

Statistikk fra amerikanske Central Intelligence Agency. Kart og fakta om alle land i verden.
Fri tilgang.

 

CINAHL

Indekserer i underkant av 3000 tidsskrifter innen sykepleie, helsefag og tilgrensende fagområder, fra 1981 til i dag. Mange artikler ligger i fulltekst. [Søkeveiledning (video)

 

Cochrane Library

Systematiske oversikter over ulike behandlinger og forebyggende tiltak.

 

Colourbox

Bildedatabase. Les mer om Colourbox.

 

Cristin

Det felles forskningsdokumentasjonssystemet i Norge. I basen finner du forskningsresultater, forskerprofil, prosjekter og forskningsenheter.

 

D


Det norske akademis ordbok

NAOB – Det Norske Akademis ordbok er en fritt tilgjengelig, løpende oppdatert digital ordbok. NAOB gir et bilde av bokmålet og riksmålet fra 1800-tallet frem til i dag. Du finner betydninger, nyord, idiomer og uttrykk, ordbruk og ordforbindelser, stavemåte, ordklasse, bøyning, uttale og ordhistorie. 

 

DiVA

Digitalt vitenskapelig arkiv. Avhandlinger og andre publikasjoner i fulltekst fra universitet og høgskoler i Norden.
Fri tilgang.

 

DOAB

Directory of Open Access Books. Høster bøker fra en rekke ulike forlag, alt fagfellevurdert og Creative Common-lisensiert.
Fri tilgang.

 

DOAJ

Directory of Open Access Journals. Register over fagfellevurderte, vitenskapelige Open Access-tidsskrifter fra flere land.
Fri tilgang.

 

E


Ebook Central

Elektroniske fagbøker hovedsakelig på engelsk. Utskriftsbegrensninger. Tilgang med Feide-pålogging.

 

Embase

Europeiskorientert artikkeldatabase innen medisin og farmakologi.

 

Emerald Insight

275 tidsskrift innen ledelse, markedsføring, økonomi m.m. 

 

ERIC

Internasjonal fulltekstdatabase for tidsskriftartikler innen pedagogikk utgitt av Educational Resource Information Center. Hovedsakelig på engelsk. [Søkeveiledning (video)

 

ERIC gratisversjon

Gratisversjonen av ERIC blir raskere oppdatert, men gir færre fulltekstartikler.

 

F


Film & Television Literature Index with Full Text

Artikler fra ca. 600 publikasjoner, samt 130 tidsskrifter i fulltekst. Dekker emner som film & television theory, preservation & restoration, screenwriting, production, cinematography, technical aspects, and reviews.

 

Filmrommet

En nettbasert klikkefilmtjeneste som gir tilgang til over 2000 filmer. Tjenesten inneholder Norsk filminstitutts nasjonale digitale filmarkiv sammen med Norgesfilms filmkatalog. Abonnement omfatter retten til å bruke filmene i undervisning. Pålogging krever eget brukernavn/passord – logg på Office 365 for påloggingsopplysninger (studentnummer@stud.inn.no og Feide-passord).

 

FirstSearch

Felles database for WorldCat, ERIC og flere internasjonale databaser. Kan søke i opptil tre forskjellige databaser samtidig.

 

G


Gallup PC Forbruker og Media

Data fra TNS Gallups markedsundersøkelser innen norske forbruker-, medie- og internettvaner. Den inneholder dekningstall for norske aviser, magasiner, radio, TV, Internett og DM. I tillegg kartlegger den informasjon om livsstil, forbruk, merkevarer, kapitalvarer, beslutningsmyndighet i arbeid/yrke, samt demografi og geografi.
NB! Kun tilgjengelig fra PCer på datasalen plan 4, høgskolebiblioteket på Lillehammer.
Veiledningsfilmer fra TNS Gallup

 

Google Scholar

Søk etter artikler. Vitenskapelig søkemotor som søker blant open access materiale, men også rapporter, masteroppgaver og tidsskrifter fra flere ulike forlag. Siteringssøk. 
Hvordan få tilgang til fulltekstartiklene?

 

GreenFILE

Internasjonal fulltekstdatabase for tidsskriftartikler innen miljøfag. Hovedsakelig på engelsk. [Søkeveiledning (video)

 

Grove Music Online
Engelskspråklig musikkleksikon.

 

H


Helsebiblioteket

Enkel tilgang til helsefaglig pålitelig informasjon. Helsebiblioteket er en formidlingskanal for oppdatert faglig kunnskap.
De fleste ressurser er fritt tilgjengelig for alle nettbrukere i Norge.

 

Hospitality & Tourism Index

Gir referanser til artikler fra ca. 500 tidsskrifter innenfor emneområdet hospitality and tourism. [Søkeveiledning (video)

 

I


Idunn

Fulltekstartikler fra et utvalg norske og nordiske fagtidsskrifter. Artikler fra ca. 2001.

 

IN SUM

IN SUM er en database som inneholder pålitelig, oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Du finner relevante systematiske oversikter fra inn og utland, samt sammendrag av slike oversikter. RBUP er ansvarlig for IN SUM, på oppdrag fra Helsedirektoratet og Bufdir.

 

J


Journal Citation Reports

JCR er et verktøy for evaluering, rangering og sammenligning av tidsskrifter ved hjelp av siteringsdata. Gir deg lister over de hyppigst siterte tidsskriftene innen et fagområde, tidsskrifters "impact factor" og liste over de største tidsskriftene innen et område. Mer om JCR

 

JSTOR

Arkiv av fulltekstartikler innen mange ulike fagområder. Det vil si at du får tilgang fra første årgang, men ikke fra de siste 3–5 årgangene. I mange tilfeller har biblioteket tilgang til de nyeste årgangene via andre databaser. 

 

L


Libris

Nasjonal katalog over bibliotekets bøker i Sverige. 

 

LISTA

Library, Information Science & Technology Abstracts. 

 

Lovdata Pro – bibliotekversjonen

Gir tilgang til Norges lover, lovtidend, høyesterettsavgjørelser, forskrifter med mer. 

 

Lovdata Pro – personlige brukere

Pålogging med Feide for juss-studenter og ansatte.

 

Lovdatas dommer

Avgjørelser fra Høyesterett og lagmannsrettene. Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

 

M


Medline

Verdens største referansedatabase innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap. [Veiledning fra SMH]

Medline (via Ovid)
Medline (via EBSCO)

 

MLA

Modern Language Association of America. Internasjonal referansedatabase for bøker og andre typer materiale innen litteratur, språk, lingvistikk og folklore.

 

N


Nasjonalbiblioteket: Nettbiblioteket

Iinneholder en stor mengde digitaliserte bøker, aviser, bilder, musikk, film, tidsskrifter, radioopptak, brev og manuskript.
Fri tilgang.

NORA

Norwegian Open Research Archives. Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv, inkl. bachelor- og masteroppgaver fra universitets- og høgskolesektoren i Norge.
Fri tilgang.

 

Norart

Referanser til artikler i et tverrfaglig utvalg norske og nordiske tidsskrifter (ikke fulltekst).

 

Nordic Base of Early Childhood Education and Care
Kvalitetsvurdert skandinavisk forskning om barn i alderen 0-6 år i barnehage, særlig rettet mot studenter

 

Norsk-engelsk ordbok for grunnopplæringen

Norsk-engelsk ordbok for utdanningssektoren uten UH. Utgitt av Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.
Fri tilgang.

 

Norsk-engelsk ordbok for utdanningssektoren

Norsk-engelsk ordbok for utdanningssektoren. Utgitt av Kunnskapsdepartementet. Revidert 2008.
Fri tilgang.

 

O


OpenAIRE

Open Access Infrastructure for Research in Europe. Søkeportal til en rekke åpne digitale arkiver i Europa.
Fri tilgang.

 

OpenDOAR

The Directory of Open Access Repositories. Søkeportal til åpne akademiske digitale arkiver i hele verden.
Fri tilgang.

 

Ordnett.no

Språk- og ordboktjeneste som gir deg tilgang til en rekke elektroniske ordbøker, bl.a. bokmål, nynorsk, engelsk, fransk, spansk, svensk, tysk, synonymer, fremmedord og medisin. Hjemmefra: Logg inn med Feide. Last ned Ordnett-appen fra Google Play eller  AppStore.

 

Oria

Søkemotor som lar deg søke i bibliotekets samlede ressurser; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og elektroniske ressurser m.m.

 

Oxford English Dictionary

Ordboken omfatter mer enn en halv million innførsler, og dekker både nye og historiske termer. Informerer om ulike stavemåter og etymologisk betydning.

 

Oxford Music Online

Engelskspråklig musikkleksikon og -ordbøker. Obs! Kun én bruker har tilgang om gangen.

 

P


Project Gutenberg

Internasjonal database for digitale bøker innen fag- og skjønnlitteratur.
Fri tilgang.

 

PsycARTICLES

Fulltekst til mer enn 100 tidsskrifter innen psykologi. Tidsskriftene publiseres av American Psychological Association (APA), the Canadian Psychological Association, Hogrefe Publishing Group og the Educational Publishing Foundation. 

 

PsycINFO

Referansedatabase (ikke fulltekst) for litteratur innen psykologi. Omfatter også psykologiske aspekter fra andre fagområder (som medisin, psykiatri, sykepleie, utdannelse, organisasjonsatferd, sosialt arbeid og sosiologi). Fagfellevurderte tidsskriftartikler, bokkapitler, bøker og avhandlinger. [Søkeveiledning (video)]  [Veiledning fra SMH]

 

PubMed

Gratis database fra National Library of Medicine (NLM). [Veiledning fra SMH]

 

PubPsych

Søketjeneste innen psykologisk forskning med spesiell vekt på europeisk forskning. Mange artikler er tilgjengelige i fulltekst.

 

R


Rettsdata

Norsk lovkommentar og en samling rettspraksis, lovforarbeider, forskrifter, hovedavtaler, samt relevante juridiske kilder innen spesifikke rettsfelt. Gratis for studenter med Feide-pålogging.

Rettsdata Total med faglitteratur dvs. kommentarsamling og annen juridisk litteratur er kun tilgjengelig for ansatte.

 

RILM Abstracts of Music Literature

Database innen musikk med referanser og sammendrag til bl.a. artikler, bøker, konferansebidrag, avhandlinger og anmeldelser. Dekker alle genre. 

 

S


SAGE

Fulltekstdatabase med vitenskapelige artikler fra forlaget Sage. Dekker samfunnsvitenskap, humaniora, medisin, ingeniørfag samt miljø- og biovitenskap. Tilgang fra 1999.

 

ScienceDirect

Fulltekstdatabase med vitenskapelige artikler innen fagene naturvitenskap, teknologi og medisin fra forlaget Elsevier. Tilgang fra 1995.

 

Scopus

Scopus er en stor database med siteringer og abstrakt av fagfellevurdert litteratur innenfor fagfeltene naturvitenskap, teknologi, medisin, samfunnsvitenskap og humaniora. 

 

SmartCheck

Foretaksinformasjon for norske foretak registrert i Brønnøysundregistrene. Leveres av Bisnode. Logg på Office 365 for påloggingsopplysninger (studentnummer@stud.inn.no og Feide-passord). Brukerveiledning

 

SportDiscus

Fulltekstartikler innen sport og idrettsmedisin.

 

SpringerLink

Fulltekstartikler fra SpringerLink. Hovedsaklig innen realfag, teknologi og medisin.

 

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Engelskspråklig oppslagsverk over filosofer og filosofiske retninger. Utgitt av ansatte ved Stanford University.
Fri tilgang.

 

Store norske leksikon

Oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk.
Fri tilgang.

 

SveMed+

Referanser til nordiske artikler fra ca. 170 tidsskrifter innen medisin og helsefag fra 1977–2019. Noe fulltekst. Et nyttig verktøy for medisinsk og helsefaglig litteratur på skandinaviske språk og om skandinaviske forhold. Oppdateres ikke etter 2019.

 

SwePub

Søkemotor innen vitenskapelig publisering ved svenske universiteter og høgskoler. Søkemuligheter innen tidsskriftartikler, konferansebidrag, avhandlinger m.m. Inneholder en del fulltekst, sammendrag og siteringer.
Fri tilgang.

 

Sykepleiehåndboka – SHB

Sykepleiehåndboka (SHB) er et kunnskapsbasert prosedyre- og kompetanseverktøy for spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og undervisningssektoren. Pålogging via Feide.

T


Taylor & Francis

Fulltekstdatabase med vitenskapelige artikler fra forlaget Taylor & Francis.

 

Termbase for UH-sektoren

Ordliste med 2000 engelsk-bokmål/bokmål-engelske og engelsk-nynorsk/nynorsk-engelske administrative termer fra universitets- og høgskolesektoren. UHR har ansvar for termbasen.
Fri tilgang.

 

The International Studies Encyclopedia

The International Studies Encyclopedia sin online versjon, International Studies Online, er et omfattende oppslagsverk innenfor internasjonale studier. Gir tilgang til mer enn 400 peer reviewed essays.

 

U

UpToDate 
Kunnskapsbasert oppslagsverk for oversikt over blant annet diagnose, behandling og prognose.

V


VAR Healthcare

En database med nærmere 400 prosedyrer i sykepleie/helsefag og nyttige funksjoner for bruk i praksis. Over 1000 illustrasjoner og videoer. Slik får du tilgang hjemmefraLes mer om databasen.

 

W


Web of Science

Internasjonal siteringsdatabase innen mange fagområder.

 

Wiley

Fulltekstdatabase med vitenskapelige artikler innen mange fagområder.