Doktoravhandlinger og studentoppgaver

Slik får du tak i avhandlinger og masteroppgaver, både fra HINN og andre høgskoler og universitet. 

Doktoravhandlinger fra HINN

  • Søk i Oria etter doktoravhandlinger fra HINN. Bruk avansert søk og velg "Avhandlinger" som materialtype.

Masteroppgaver fra HINN

Bruk Avansert søk og velg "Masteroppgaver" som dokumenttype .

 

Masteroppgaver i fulltekst finner du også i vårt åpne vitenarkiv Brage.

Vær oppmerksom på at ikke alle masteroppgaver er publisert i fulltekst. Studenter kan velge å ikke publisere.

Oppgaver avlevert på Lillehammer eldre enn 2019 finnes også trykt på biblioteket. 

Masteroppgaver fra andre universitet og høgskoler