Aviser

Aviser tilgjengelig trykt i biblioteket eller på nett.

Atekst (Retriever)

Gir deg tilgang til norske avisartikler og en del tidsskrift. Arkivet har mange søkemuligheter og verktøy for medieanalyse. Embargo gjør at artiklene er tilgjengelig for lesing først etter 7 dager. Det varierer hvor langt tilbake avisene er digitalisert.

Biblioteket betaler et fast beløp per artikkel som leses/nedlastes.

Vi ber derfor om at Atekst kun benyttes til faglig/forskningsmessig bruk og ikke til daglig avislesing.

Norske elektroniske aviser

Via Nasjonalbiblioteket får du flere norske aviser i fulltekst. Nasjonalbiblioteket digitaliserer hele avissamlingen, og per i dag er omtrent halvparten av alle aviser digitalisert. Hele den digitale samlingen er tilgjengelig på lesesal i Nasjonalbiblioteket. 

Aviser som har inngått digitaliseringsavtaler med Nasjonalbiblioteket er tilgjengelig i norske bibliotek 14 dager etter utgivelsesdato. Disse avisene er merket med «Tilgang i norske bibliotek».
Se hvilke aviser dette gjelder.

Hvordan få tilgang?

Faglig ansatte får tilgang via Feide-pålogging.

Studenter og andre ansatte ved HINN blir gitt tilgang ved oppmøte i biblioteket. Kontakt skranken for å få tilgang. Det genereres nytt passord hver dag.

Trykte aviser

Alle våre bibliotek tilbyr et utvalg lokale, regionale og nasjonale aviser. Oppbevares fra en uke til en måned. 

Finansavisen

HINN har digital tilgang til Finansavisen. Du får tilgang til plussartikler så lenge du er tilknyttet skolens nettverk.  Gå til Finansavisen.