Videregående kommuneregnskap for NKK-skolen

På oppdrag fra Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) tilbyr vi et nettbasert emne i videregående kommuneregnskap. 

Studiested
null
Studiet varer
4 mnd
Studieform
Deltid og Nettbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August (7. september 2021)
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om emnet

Emnet gir en videregående kompetanse knyttet til kommuneregnskapet og har som mål å gi en kunnskapsmessig basis for å kunne legge frem et komplett kommuneregnskap. 

Undervisning og eksamen

Emnet tilbys digitalt, i praksis fungerer det slik at du deltar på digital undervisning på Zoom og du avlegger eksamen digitalt.

Digital undervisning høst 2021:

7. og 8. september 2021

5. og 6. oktober 2021

26. og 27. oktober 2021

Eksamen:

Eksamen er todelt med en 6 timers individuell, skriftlig hjemmeeksamen og en 7 dagers gruppeeksamen. Begge teller 50% hver av samlet resultat i emnet.

Individuell eksamen: 15. november 2021

Gruppeeksamen: 22. -29. november 2021

Vær oppmerksom på at du ved å starte på dette emnet også vil bli oppmeldt til eksamen og du må aktivt gi beskjed til Høgskolen i Innlandet dersom du ikke skal ta eksamen. Eksamen gjennomføres etter avsluttet undervisning. Det er ikke mulighet til å ta eksamen på et senere tidspunkt. 

Søknadsfrist og opptak

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette emnet.

Det er et krav om at man har avlagt og bestått eksamen i "Grunnleggende kommuneregnskap for NKKskolen" eller tilsvarende.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

1. Trykk på "SØK OPPTAK" , velg "Betalings- og oppdragsstudier" , "Betaling- og oppdrag: Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi- og samf.vitenskap høst 2021"

2.  "Velg fra lista" og velg " Videregående kommuneregnskap".

3. Du må laste opp dokumentasjon på Generell studiekompetanse (vitnemål fra videregående skole) eller arbeidsattester som viser til sammen minst fem års relevant realkompetanse. Det er også et krav at du har avlagt og bestått eksamen i "Grunnleggende kommuneregnskap for NKK-skolen" eller tilsvarende. Dersom du har avlagt og bestått eksamen i dette emnet ved Høgskolen i Innlandet trenger du ikke laste opp dokumentasjon på det. Dersom du har tatt det ved annen utdanningsinstitusjon må du dokumentere det. 

Du må også melde deg på til NKK, https://nkkf.no/kursogkonferanser/nkkskolen-videregaende-kommuneregnskap-2021/ 

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund er oppdragsgiver og prioriterer og avgjør hvem av de kvalifiserte søkerne som får tilbud om studieplass. 

Hva koster det?

Kursavgift:
kr. 9800,- 

Eksamensavgift:
kr. 4 130,-

Du må  i tillegg betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om emnet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på evu.hhs@inn.no eller telefon 62 43 04 38, eller noen av våre ansatte:

Studieveileder

Studieprogramansvarlig