Ph.d. i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP)

Ph.d.-utdanningen i innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) skal bidra til utvikling av ny kunnskap om innovasjon i offentlig og privat tjenestesektor. Dette inkluderer forståelse av tjenesteinnovasjoners egenart, barrierer og drivkrefter for innovasjon, innovasjonsprosesser og effekter av tjenesteinnovasjoner.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO + ENG
Oppstart
Fleksibel

Om doktorgradsutdanningen

Forskningen ved INTOP dekker temaer som for eksempel:

  • Innovasjonsprosesser i tjenesteproduksjon
  • Velferdsinnovasjon
  • Kommunal innovasjon
  • Innovasjon i kultur, reiseliv og opplevelsesnæringer
  • Sosialt entreprenørskap

INTOP er tilknyttet Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI)

Kurskrav INTOP

Ved INTOP er det krav om 35 studiepoeng, hvorav 30 består av obligatoriske kurs, og fem av valgfrie kurs. De obligatoriske kursene skal dekke 10 studiepoeng i vitenskapsteori og forskningsetikk, 10 studiepoeng i innovasjon i offentlig og privat tjenesteyting, og 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode. 20 av de obligatoriske studiepoengene dekkes av kurs ved HINN, mens 10 studiepoeng i vitenskapelig metode må tas ved annen institusjon.

Obligatoriske kurs som tilbys ved HINN/INTOP:

  • Kurs i vitenskapsteori og forskningsetikk (10 studiepoeng). Det tilbys årlig felleskurs i vitenskapsteori og forskningsetikk for alle doktorgradskandidater ved HINN Lillehammer
  • Kurs i innovasjon i offentlig og privat tjenesteyting (10 studiepoeng). Dette kurset tilbys annethvert år ved HINN

Ved INTOP kan det gis inntil tre poeng i opplæringsdelen for presentasjon av paper ved forskningskonferanser. Det gis ett poeng for deltakelse ved nasjonale konferanser og to for deltakelse ved internasjonale.

Søknadsfrist og opptak

Se gjeldende opptakskrav i «Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Innlandet»:

For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha mastergrad (120 studiepoeng). Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium; gjennomsnittskarakteren skal normalt være B eller bedre fra masterstudiet eller tilsvarende utdanning. Utregning av snittkarakteren skal vektes med studiepoengene for hvert emne og for masteroppgaven.

For  mer informasjon om opptak til ph.d.-utdanning.

Hva koster det?

Finansieres gjennom utlyst stipendiatstilling eller annen ekstern finansiering.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Høgskolen i Innlandet ønsker å stimulere doktorgradsstipendiater til å gjennomføre et opphold ved en utenlandsk undervisnings-/forskningsinstitusjon som del av studiet. 

HINN har samarbeidsavtale med Karlstads Universitet (KaU) og avtale med University of California, Berkeley, om forskeropphold, som også åpen for doktorgradsstudenter.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

NORSI - Den norske forskerskolen i innovasjon

NORSI er den nasjonale forskerskolen for ph.d.-studenter innen innovasjonsforskning i Norge. NORSI er en nettverksbasert forskerskole, hvor Høgskolen i Innlandet siden 2013 har vært fullverdig partnerinstitusjon. Sammen med sine totalt ti institusjonspartnere tilbyr NORSI en rekke doktorgradskurs innen innovasjonsforskning. Som ph.d.-kandidat ved INTOP kan du melde deg inn i NORSI og delta på aktuelle kurs. Se mer på norsi.no

Påmelding

Klikk på knappen nedenfor for å komme videre til NORSI sine nettsider for påmelding:

Innovation in private and public sector services

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

{{name}}
Programansvarlig

{{name}}
Prodekan forskning

{{name}}
Studieveileder