Ledelse og digitalisering - Fagforbundet

Fagforbundet og Høgskolen i Innlandet tilbyr dette studiet som knytter sammen ledelse og digitalisering, organisasjon, kommunikasjon og HRM. Studiet passer for deg som er interessert i digitale prosesser, og hvilke implikasjoner, muligheter og utfordringer digitalisering har for ledelse og arbeidsliv. 

Du må være medlem av Fagforbundet for å kunne delta på dette studiet. 

Studiested
null
Studiet varer
1 år
Studieform
Nettbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
September
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og det strekker seg over høst 2021 og vår 2022. Vi starter med undervisning i september. I høstsemesteret er det undervisning og eksamen i emnene:

  • Digitale arbeidsformer i organisasjoner 7,5 sp
  • Digital kommunikasjon og sosiale medier 7,5 sp 

I vårsemesteret er det undervisning og eksamen i emnene:

  • Digital organisasjon og ledelse 7,5 sp
  • Human Resource Management og digital transformasjon 7,5 sp

Opplegget er basert på at man søker på hele studiet, det er ikke anledning til å ta enkeltemner.  Det er et krav at man tar eksamen i begge emner på høstsemesteret hvis man skal kunne gå videre og ta eksamen i vårens emner. 

Studiet er en grunnutdanning, men det vil oppleves som mest relevant og nyttig dersom du har arbeidserfaring. 

Medlem av fagforbundet

Du må være medlem av Fagforbundet for å kunne delta på dette studiet. Det er 100 studieplasser. For å sikre likest mulig behandling, vil det gjøres et tilfeldig opptak blant de kvalifiserte søkerne til studiet, det gjøres ved loddtrekning. 

Gjennomføring av utdanningen

Studiestart  er i september 2021.

Undervisningen i høstens to emner vil utgjøre ca 32 timer. Det vil bli forelesninger, digitalt gruppearbeid og veiledning til arbeidskrav. 

Undervisningsplan for begge emner, gjeldende for hele høsten, blir lagt ut i studiestøttesystemet Canvas i god tid før studiestart. 

 

Digital gjennomføring

Undervisningen er digital, vi møtes til forelesninger i Zoom og obligatoriske arbeidskrav/eksamen vil foregå digitalt. Undervisningen foregår på dagtid, på ukedager. Vi gjør opptak av den delen av undervisningen som er egnet for det, da vil man kunne se opptakene senere. 

Søknadsfrist og opptak

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Opptakskrav

Du må blant annet dokumentere ditt medlemskap i Fagforbundet når du søker. Du kan laste opp et bilde eller kopi av medlemskort, fra papir eller digitalt bevis. Hvis du ikke har medlemsbevis tilgjengelig  så kan du få hjelp fra Fagforbundet med det. Send da en epost til Kristine.Dahlen@fagforbundet.no 

Rangering

Søkere som er medlem av fagforbundet vil bli rangert forran søkere som ikke er medlem av fagforbundet.

Hva koster det?

Fagforbundet betaler for studiet. Du må selv betale for pensumlitteratur og eventuelt studiemateriell , i tillegg til semesteravgift. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig