Ledelse og digitalisering - Fagforbundet

Studiet passer for deg som er interessert i digitale prosesser, og hvilke implikasjoner, muligheter og utfordringer digitalisering har for ledelse og arbeidsliv. Du må være medlem av Fagforbundet for å kunne delta på dette studiet. 

Du kan forvente svar på din søknad tidligst  i uke 26/27.  

Studiested
Nett- og samlingsbasert
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
September (Samling 8.-9.09)
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
10. juni 2022

Om utdanningen

Fagforbundet og Høgskolen i Innlandet tilbyr dette studiet som knytter sammen ledelse og digitalisering, organisasjon, kommunikasjon og HRM.

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og det strekker seg over to semester. Vi starter med undervisning i september.

I høstsemesteret er det undervisning og eksamen i emnene:

  • Digitale arbeidsformer i organisasjoner 7,5 sp
  • Digital kommunikasjon og sosiale medier 7,5 sp 

I vårsemesteret er det undervisning og eksamen i emnene:

  • Digital organisasjon og ledelse 7,5 sp
  • Human Resource Management og digital transformasjon 7,5 sp

Opplegget er basert på at man søker på hele studiet, det er ikke anledning til å søke på enkeltemner. 

Studiet er en grunnutdanning, men det vil oppleves som mest relevant og nyttig dersom du har arbeidserfaring. 

Jobbmuligheter

Ledelse og digitalisering er en grunnutdanning som passer for personer som ønsker å få mer kompetanse innen ledelse, strategi og organisasjon, og som er interessert i digitaliseringsprosesser. Dette er et videreutdanningstilbud som retter seg mot personer som har arbeidserfaring og med det kunnskap om organisasjoner. 

Studiet gir deg kunnskap om digital transformasjon, digitale arbeidsformer og digital kommunikasjon, og om utfordringer knyttet til sikkerhetsmessige, juridiske og etiske forhold ved digital kommunikasjon og digital transformasjon. Du vil også kunne analysere, anvende og reflektere over sammenhenger mellom digitalisering og ledelse, samt bidra aktivt i prosesser for å digitalisere arbeidsprosesser og -oppgaver.

Praktisk informasjon

Studiestart er i september 

Undervisningen i høstens to emner vil utgjøre ca 32 timer. Vi starter med en  fysisk oppstartsamling på Rena 8.-9. september, hele dager. Deretter vil det bli forelesninger på nett, digitalt gruppearbeid og veiledning til arbeidskrav. 

Undervisningsplan for begge emner, gjeldende for hele høsten, blir lagt ut i studiestøttesystemet Canvas i god tid før studiestart. 

Undervisning

I september møtes vi på Rena, det vil bli en todagers samling. Deretter blir det digitale forelesninger i Zoom og obligatoriske arbeidskrav/eksamen vil foregå digitalt. Undervisningen foregår på dagtid, på ukedager. Vi gjør opptak av den delen av undervisningen som er egnet for det, da vil man kunne se opptakene senere. OBS: Vi gjør ikke opptak av den fysiske samlingen, men det vil bli lagt ut mye undervisningsmateriell knyttet til fagstoffet som gjennomgås på samlingen. 

Medlem av fagforbundet

Du må være medlem av Fagforbundet for å kunne delta på dette studiet. 

Søknadsfrist og opptak

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Opptakskrav og dokumentasjon

Opptakskravet til studiet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, dette må dokumenteres. Du må også dokumentere ditt medlemskap i Fagforbundet når du søker. Du kan laste opp et bilde eller kopi av medlemskort, fra papir eller digitalt bevis. Hvis du ikke har medlemsbevis tilgjengelig så kan du få hjelp fra Fagforbundet. Send da en epost til Kristine.Dahlen@fagforbundet.no. Fagforbundet er oppdragsgiver og bestemmer hvordan studieplassene skal fordeles, de vil bli fordelt ved loddtrekning blant de kvalifiserte søkerne. Det er totalt 100 studieplasser. Dersom noen av de som får tilbud om studieplass takker nei eller trekker seg før studiestart vil vi tilby studieplassen til neste søker på en på forhånd trukket liste. 

Slik søker du

Trykk på knapp "Søk studiet", logg inn, velg "Betaling og oppdrag", velg "Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap høst 2022", trykk på liten pil ved siden av "Velg fra liste" da finner du dette studiet med nummer 7068.

Hva koster det?

Fagforbundet betaler for studiet. Du må selv betale for pensumlitteratur og eventuelt studiemateriell, i tillegg til semesteravgift. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på evu.hhs@inn.no eller en av våre ansatte:

Bilde av Linda Vibeke Kiønig
Prosjektleder

Bilde av Jens Petter Madsbu
Instituttleder