Årsstudium i krisehåndtering

Hvordan håndtere en krise? Med dette deltidsstudiet får du kunnskap om beredskapsplanlegging og kriseledelse, samt håndtering av nasjonale og internasjonale militære og humanitære operasjoner.

Studiested
Rena
Studiet varer
2 år
Studieform
Samlingsbasert og Deltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022

Studiestart

Samlingsdatoer for høsten 2022 

14. - 15. sept
05. - 06. okt
26. - 27. okt
22. - 23. nov

Les velkomstbrev med nyttig informasjon om studiet og studiestart

Om utdanningen

En krise kan være en akutt hendelse eller situasjon som oppstår helt uventet, og vil kreve raske beslutninger og annerledes handlinger. Kriser assosieres ofte med katastrofer og ulykker, men uønskede hendelser og kritiske situasjoner krever også en spesiell håndtering.

Håndtering av kriser nasjonalt og internasjonalt får stor oppmerksomhet fra myndigheter og massemedier. Det stilles derfor store krav til krisehåndtering av organisasjoner som blir berørt direkte og indirekte. Det er dermed stort behov for økt kompetanse om krisehåndtering som retter oppmerksomheten mot de ulike fasene knyttet til en krise og dens årsaker.

Årsstudium i krisehåndtering har et samfunnsvitenskapelig perspektiv på kriser, og bærebjelkene i studiet er organisasjon, kommunikasjon og samvirke, nasjonalt og internasjonalt.

Studiet er på deltid, samlingsbasert på studiested Rena over to år, og kan kombineres ved siden av jobb. 

Jobbmuligheter

Etter endt studium vil du ha et godt faglig grunnlag for stillinger med ansvar for beredskap og krisehåndtering. 

Studiet kvalifiserer til stillinger og arbeidsoppgaver som finnes i forsvaret, politiet, brann og redning, helsetjenesten, private sikkerhetsselskaper, samt kommunal, fylkeskommunal og nasjonal beredskap.

Praktisk informasjon

Samlingsdatoer for høsten 2022 

Studiet er samlingsbasert med 4-5 todagers-samlinger i halvåret på studiested Rena:

14. - 15. sept, 05. - 06. okt, 26. - 27. okt og 22. - 23. nov
 

Hvor mye tid må jeg regne med å bruke på dette studiet?

Som deltidsstudent bør du forvente å bruke i gjennomsnitt mellom 15 og 20 timer per uke på all studieaktivitet, hvor du deltar på samlinger, leser pensum, og jobber med oppgave.

Eksamen

Studiet har både skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener. Skriftlige skoleeksamener avholdes på Rena. Se vurderingsform for hver av emnene i emnebeskrivelsene.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 55,1
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Årsstudiet kan inngå i en bachelorgrad, og gir deg mulighet til å fortsette studier mot et 3-årig bachelorstudium. Med en bachelor i beredskap og krisehåndtering kan du fordype deg enda mer i beredskap og krisehåndteringsfag. 

Studiet kan også brukes som supplement til annen utdanning, og kan sammen med fullført halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap utgjøre en godkjent faglig fordypning i en sammensatt bachelorgrad. 

Med fullført bachelorgrad, kan du fortsette dine studier hos oss med master i offentlig ledelse og styring (MPA) med fordypning kriseledelse. Du kvalifiserer også for opptak til andre masterprogrammer innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering ved flere universiteter og høgskoler både i Norge og i utlandet.

Transport- og overnattingsmuligheter

Transport og veibeskrivelse
Hvis du ikke kjører egen bil til Rena anbefaler vi deg å ta toget. Sjekk ut VY sine avganger fra både sør og nord. Rena stasjon ligger midt i sentrum og 700 m fra høgskolen. Innlandstrafikk har også trafikk hit, men i begrenset omfang.

Veibeskrivelse til Høgskolen i Innlandet, studiested Rena.

Overnatting
På Rena finnes flere alternativer til overnatting:

Studenthistorier

  • Portrettfoto student krisehåndtering. Studerer krisehåndtering under pandemien 14. feb. 2022 09:38

    Alessandra ønsker på sikt å jobbe i enten Kripos, barnevernet eller som arkitekt. Men hvilket studium passer det da å starte med? Valget falt på årsstudium i krisehåndtering.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Hilde Evensen
Studieveileder

Studieprogramansvarlig