Halvårsstudium i kunnskapsledelse

Deltidsstudiet vektlegger serviceutvikling og kunnskapsutvikling i organisasjoner. Lær hvordan du som leder eller kollega kan motivere andre til læring og utvikling via team og fellesskap.

Studiested
Kongsvinger
Studiet varer
1 år
Studieform
Samlingsbasert og Deltid
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
15. apr. 2023

Om utdanningen

Organisasjoner er i kontinuelig endring og i stor grad kunnskapsintensive, som viser til at medarbeiderne er høyt utdannet og besitter spesialistkunnskap. Individuell og organisatorisk kompetanse er derfor den mest kritiske suksessfaktoren i organisasjoner. Det er dermed viktig med ledelse av organisatorisk læring, kunnskapsutvikling og serviceutvikling i organisasjoner, både internt og eksternt i alle typer virksomheter. 

Byggeklossene i studiet er ledelsesfag, forskningsbasert kunnskap om læring i organisasjoner, servicefag og beslutningsproblemer. Studiet er sektorovergripende, men i de enkelte emnene blir eksempler fra privat, offentlig og frivillig sektor belyst.

Studiet gir en relevant ledelsesutdanning og er lagt til rette slik at det med noe fleksibilitet kan tilpasses full jobb. Undervisningen vil gi deg mulighet til å utveksle erfaringer fra egen arbeidspraksis, både i gruppearbeid og plenumsdiskusjoner, på den måten får du kunnskapsoverføring på tvers av yrkesgrener.

Jobbmuligheter

Studiet er en videreutdanning og tilrettelagt for deg som ønsker å ta studier ved siden av jobb, men kan også være første steg mot en bachelorgrad.

Ved fullført studium har du kompetanse for lederstillinger generelt, men med særlig vekt på serviceutvikling, innovasjon og kunnskapsutvikling i organisasjoner. Du vil få en kompatanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Du vil blant annet kunne analysere kompetansegap i organisasjoner, stimulere til læring i team og praksisfellesskap og tilrettelegge for spredning av kunnskap på tvers av organisasjonsenheter.

Sammen med annen utdanning og praksis, kvalifiserer studiet for leder- og rådgiverstillinger innen ulike organisasjonsfunksjoner i private og offentlige virksomheter.

Praktisk informasjon

Samlinger

Studiet er samlingsbasert med 3 todagers-samlinger i halvåret ved Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. Samlingene foregår på dagtid i ukedager. Frammøte på samlinger er ikke obligatorisk. Undervisningen på samlingene utgjør en viktig del av det helhetlige undervisningsopplegget og studentene anbefales derfor å delta på disse.

Hvor mye tid må jeg regne med å bruke på dette studiet?

Som deltidsstudent bør du forvente å bruke i gjennomsnitt mellom 15 og 20 timer per uke på all studieaktivitet, hvor du delta på samlinger, leser pensum, og jobber med oppgaver.

Eksamen

Studiet har både skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener. Skriftlige skoleeksamener avholdes ved Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. Se vurderingsform for hver av emnene i emnebeskrivelsene.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Studiet søkes på gjennom høgskolens lokale Søknadsweb under "Mindre studier og opptak til y-vei høst 2022».

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført Årsstudium i organisasjon og ledelse, eller Årsstudium i offentlig ledelse, styring og økonomi utgjøre en fordypning i en sammensatt bachelorgrad.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Christina Løvlund
Studieveileder

Bilde av Tone Vold
Studieprogramansvarlig