Våre studier

Fagområde
Utdanningstype
Studiested
Studieform
Undervisningsspråk
Oppstart
Aktive filtre: Nullstill filter

Viser 1 til 50 av 83 studier

Andrepråksdidaktikk Videreutdanning 1 semester Samlingsbasert Hamar
Animasjon og digital kunst Bachelor 3 år Heltid Hamar
Barnehagelærerutdanning Bachelor 3 år Heltid Hamar
Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert Bachelor 3 år Heltid Hamar
Bedriftsøkonomi - nett- og samlingsbasert Årsstudium og kortere studier 2 år Nettbasert, Deltid Hamar
Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen Årsstudium og kortere studier, Videreutdanning 1 år Deltid Hamar
Bioingeniørfag Bachelor 3 år Heltid Hamar
Digital kommunikasjon og kultur Master 2 år Heltid Hamar
Engelsk Årsstudium og kortere studier 1 år Heltid Hamar
Engelsk 1 for grunnskolen trinn 1-7 Årsstudium og kortere studier 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Engelsk 1 for trinn 1-7 Kompetanse for kvalitet 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Engelsk 1 for trinn 5-10 Kompetanse for kvalitet 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Engelsk 1 for trinn 8-13 Kompetanse for kvalitet 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Engelsk 2 for 1.-7.trinn Kompetanse for kvalitet 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Engelsk 2 for 5.-10.trinn Kompetanse for kvalitet 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Engelsk 2 for 8.-13.trinn Kompetanse for kvalitet 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Engelsk 2 for grunnskolen trinn 1-7 Videreutdanning 1 semester Heltid Hamar
Engelsk 2 for grunnskolen trinn 5-10 Videreutdanning 1 semester Heltid Hamar
Engelsk fordypning Videreutdanning, Årsstudium og kortere studier 0,5 år Heltid Hamar
Examen philosophicum Enkeltemner 1 semester Deltid Hamar
Faglærerutdanning i musikk Bachelor 3 år Heltid Hamar
Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 5.-10.trinn Videreutdanning, Bachelor Deltid Hamar
Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning trinn 1-7 Videreutdanning, Bachelor Deltid Hamar
Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkferdigheter Kompetanse for kvalitet 2 år Samlingsbasert, Deltid Hamar
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 Master 5 år Heltid Hamar
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 samlingsbasert Master 5 år Heltid, Samlingsbasert Hamar
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 Master 5 år Heltid Hamar
Identitet, kroppsbilde og seksuell helse Videreutdanning 1 år Samlingsbasert, Nettbasert Hamar
Inkludering og tilrettelegging i det digitale samfunnet Enkeltemner 1 semester Deltid, Samlingsbasert Hamar
Klasseledelse, elevkunnskap og pedagogiske metoder Videreutdanning 1 år Deltid, Nettbasert Hamar
KRLE 1 for 1.-10.trinn Kompetanse for kvalitet 1 år Deltid, Nettbasert Hamar
KRLE 2 for grunnskolen trinn 1-7 Videreutdanning 1 semester Heltid Hamar
KRLE 2 for grunnskolen trinn 5-10 Årsstudium og kortere studier 1 semester Heltid Hamar
Kultur- og språkfagenes didaktikk Master 2 eller 4 år Heltid, Deltid, Samlingsbasert Hamar
Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen Årsstudium og kortere studier, Videreutdanning 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Lektorutdanning i språkfag Master 5 år Heltid Hamar
Master i grunnskolefag Master 2 eller 4 år Heltid, Deltid, Samlingsbasert Hamar
Master i realfagenes didaktikk Master 2 eller 4 år Heltid, Deltid, Samlingsbasert Hamar
Master i tilpasset opplæring Master 2-4 år Heltid, Deltid, Samlingsbasert Hamar
Master i utdanningsledelse Master 4 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Matematikk 1 for 1.-7.trinn Kompetanse for kvalitet 1 år Deltid Hamar
Matematikk 1 for grunnskolen trinn 1-7 Videreutdanning 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Matematikk 2 for 5.-10.trinn Kompetanse for kvalitet 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Matematikk 2 for grunnskolen rinn 1-7 Videreutdanning 1 semester Heltid Hamar
Matematikk 2 for grunnskolen trinn 5-10 Videreutdanning 1 år Deltid Hamar
Musikk Årsstudium og kortere studier 1 år Heltid Hamar
Naturfag 1 for 1.-7.trinn Kompetanse for kvalitet 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Naturfag 1 for 5.-10.trinn Kompetanse for kvalitet 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Naturfag 2 for grunnskolen trinn 1-7 Videreutdanning 1 semester Heltid, Samlingsbasert Hamar
Naturfag 2 for grunnskolen trinn 5-10 Videreutdanning 1 semester Heltid Hamar