Tilbake til normal undervisning ved høgskolen

Fra mandag 20. september gjelder ikke lenger kravet om en meter avstand i undervisning, med noen unntak.

Foto: Richard K. Johansen/©Ricardofoto.no.

Allerede før studiestart åpnet regjeringen for at man innen høyere utdanning kunne avvike fra avstandskravet i undervisningssituasjoner. Høgskolen i Innlandet valgte å avvente på grunn av smittesituasjonen og vaksinasjonsstatus i Innlandet. 

– Når nå mer enn 90 prosent av befolkningen har fått én vaksinedose, og godt over 80 prosent har fått to, tilsier situasjonen at vi kan åpne for ordinær undervisning. Kravet om én meter avstand fjernes i undervisningssituasjoner fra mandag 20. september, sier prorektor utdanning Stine Grønvold. 

I enkelte fag og studier vil det fortsatt være nødvendig med smittereduserende tiltak. Studenter som er berørt av dette får beskjed om hvordan de skal forholde seg gjennom læringsplattformen Canvas. 

Alle studenter og ansatte skal fortsatt følge myndighetenes smittevernråd, og nasjonale og lokale pålegg. Det betyr blant annet å holde minst en meter avstand til andre utenom undervisning.

Endringen som trer i kraft 20. september er i tråd med hva høgskolen varslet allerede 1. september

Publisert 17. sep. 2021 09:45 - Sist endret 17. sep. 2021 15:47