Informasjon om koronavirus

Koronapandemien er i stadig utvikling og har store konsekvenser for samfunnet. Her finner du informasjon om hvordan Høgskolen i Innlandet håndterer pandemien.

Regjeringen kom 13. desember med nye koronatiltak som gjelder fra onsdag 15. desember. 

Les regjeringens pressemelding om nye koronatiltak (regjeringen.no)

Les mer om koronapandemien (regjeringen.no)

Høgskolen har oppdatert sine smitteverntiltak etter regjeringens beslutning.

Redusere smitterisiko

Alle har et ansvar for å bidra til å redusere risikoen for smittespredning ved høgskolen.

Husk å ha god håndhygiene, og følg de nasjonale myndighetens smittevernråd og eventuelle lokale restriksjoner.

Sykdom eller mistanke om sykdom

Hold deg hjemme og ikke møt på studiestedet. Kontakt lokale helsemyndigheter for testing for koronasmitte.

Testing for smitte

Føler du deg syk og har symptomer på covid-19 skal du kontakte kommunen din for testing.

Informasjon fra myndighetene

Høgskolens studenter og medarbeidere skal følge alle pålegg fra nasjonale og lokale myndigheter. 

Her er noen sentrale nettsider som gir deg mer informasjon om koronaviruset og den pågående pandemien:

Lynkurs i smittevern

Aktuelt om koronavirus

Aktuelle lenker

Nasjonale myndigheter

Her er noen sentrale nettsider som gir deg mer informasjon om koronaviruset og den pågående pandemien:

Lokale myndigheter

Koronainformasjon fra kommunene i høgskolens område finner du her: