Opprettholder avstandskrav i undervisning

Høgskolen i Innlandet viderefører kravet om minst en meter avstand mellom studenter i undervisning til 20. september.

Et klistremerke med teksten "ikke glem en meter avstand" i høgskolens lokaler

Et klistremerke med påminnelse om å holde en meter avstand på et gulv i høgskolens lokaler.

Foto: Høgskolen i Innlandet.

– Bakgrunnen for dette er utviklingen i koronasmitte etter studiestart, og smittesituasjonen i enkelte av vertskommunene våre, sier prorektor utdanning ved Høgskolen i Innlandet, Stine Grønvold.

Avventer vaksinering av studenter 

Ved studiestart valgte høgskolen å holde på én-meters-grensa fram til 6. september, selv om regjeringen har åpnet for å avvike fra dette i undervisningssituasjoner.

Nå velger høgskolens beredskapsgruppe å vente enda fjorten dager med å gå tilbake til normal undervisning. 

– I nærmeste fremtid vil alle over 18 år ha fått tilbud om to vaksinedoser, og kort tid etter vil de ha utviklet så god beskyttelse mot korona som vaksinene kan gi. Vi regner derfor med å kunne fjerne avstandskravet i undervisning fra 20. september, sier Grønvold.

Hun understreker at høgskolen tar forbehold om at endringer i pandemien kan påvirke planen. Det sammen kan pålegg og anbefalinger fra nasjonale og lokale myndigheter. 

Fortsatt smitteverntiltak

– I situasjoner der avstandskravet ikke lar seg overholde, skal det iverksettes ekstra smitteverntiltak som for eksempel bruk av munnbind, sier Stine Grønvold.

To av høgskolens vertskommuner, Åmot og Elverum, har innført lokale forskrifter som påbyr bruk av munnbind når man ikke kan overholde en meters avstand. Munnbind er også en anbefaling i Hamar kommune. 

Høgskolen opplever at myndighetenes smittevernråd ikke alltid blir fulgt, blant annet den generelle anbefalingen om å holde minst en meter avstand til andre i alle situasjoner.

– Det er grunn til å minne oss alle om å holde avstand, vaske hender, og å bli hjemme og bli testet om du kjenner deg syk, sier beredskapsleder ved Høgskolen, Marit Torgersen.

Flere smittetilfeller

Høgskolen har siden studiestart blitt informert av vertskommunene om et titall smittede studenter og ansatte. Mange av smittetilfellene er del av pågående utbrudd i kommunene. Andre er enkeltstående tilfeller. 

Smittetilfellene har fått noen praktiske konsekvenser for høgskolens aktivitet, som for eksempel en midlertidig omlegging til digital undervisning ved studiested Rena.

Viderefører selvtesting

Fra studiestart har høgskolen i samarbeid med Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) og vertskommunene delt ut hurtigtester til studenter og ansatte. Utdelingen var tenkt å pågå i tre uker, men videreføres nå til 20. september. 

– Selvtesting er ikke en erstatning for tester i regi av kommunen ved mistanke om smitte. Det er et supplement for om mulig å avdekke smitte tidlig så vi kan unngå større utbrudd, sier Torgersen.

Se koronainformasjon fra høgskolen

Publisert 1. sep. 2021 12:07 - Sist endret 14. sep. 2021 13:26