Renhold på studiestedene

Renhold utføres i henhold til «NS Insta 800» som er en felles nordisk standard for måling av rengjøringskvalitet.

Ved studiestedene Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena og Evenstad har HINN til sammen en stab på totalt ca. 35 årsverk med egne ansatte som utfører daglig og periodisk renhold i bygningsmassen.

I Oslo og på Kongsvinger kjøpes det renholdstjenester fra eksterne firma.

Publisert 8. juni 2021 14:56 - Sist endret 25. juni 2021 11:58