Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar

Bli kjent med instituttet

Vi er lokalisert på studiested Hamar og har 41 ansatte.

Instituttlederen heter Christina Mølstad

Institutt for pedagogikk og samfunnsfag på Hamar har ansvar for å levere undervisning i pedagogikk og samfunnsfag inn i barnehage- og grunnskolelærerutdanningene, faglærerutdanning i musikk, lektorutdanning i språkfag, PPU, årsstudium samfunnsfag og masterprogrammene i tilpasset opplæring og i undervisningsledelse.

Instituttet har stor ekstern virksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole, herunder i veiledning, spesialpedagogikk, instruktøropplæring og prøvenemder.

I tillegg kommer kurs og veiledning på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet.

Tre forskergrupper er tilknyttet Instituttet: Diversity in Education, (sammen med Institutt for humanistiske fag), Studies in Professional Development, Learning and Policy og Childhood and early years education

Instituttet består av 41 ansatte (39 årsverk) fordelt på to fagområder: 35 i pedagogikk og 7 i samfunnsfag.

Instituttet har 4 professorer/dosenter, 14 i andre førstestillinger,17 høgskolelektorer og 6 stipendiater.