Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10

Du får en spennende arbeidshverdag i verdens viktigste yrke! På grunn av ditt engasjement vil du utgjøre en stor forskjell for hver enkelt elev!

Studiested
Hamar
Studiet varer
5 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
300
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
I et klasserom. En kvinnelig lærer står inntil pultene til ei jente og en gutt. Til venstre er ei jente med langt, brunt hår og blå genser. Hun ser ned i arbeidsboka si. Læreren har langt, brunt hår, mørk genser og mørk bukse. hun lener ene håndbaken ned på pulten. Til høyre sitter gutten og konsentrerer seg om arbeidsboka si. Han har mørk genser med grønt motiv på.
Foto: Høgskolen i Innlandet

Om utdanningen

Grunnskolelærerutdanningen trinn 5-10 er en femårig utdanning på masternivå og gir kompetanse til å undervise på mellomtrinnet og i ungdomsskolen. Det er en allsidig utdanning som gjør deg kvalifisert til å søke på en rekke ulike jobber, også utenfor utdanningssektoren. Lærere finnes på både private og offentlige arbeidsplasser, innen næringsliv og ledelse, kommunikasjon og teknologibransjen.

Utdanningen gir deg faglig fordypning innenfor flere fagområder, og mest sentralt står pedagogikkfaget. Kunnskap om pedagogikk og elevkunnskap er et verktøy til å forstå andre mennesker, og hvordan de tenker og fungerer. Denne kompetansen, kombinert med fagfordypning gjør at du ved endt utdanning vil ha god forståelse for hva som definerer god undervisning og hva den enkelte elev har behov for for å lykkes i sin skolegang.

Som grunnskolelærer skal du tilrettelegge for læring, utvikling og gode holdninger hos barn og unge. Det betyr at du skal forberede, gjennomføre og vurdere undervisningen på bakgrunn av gjeldende læreplaner og skolens verdigrunnlag. Lærerrollen inneholder mye mer enn bare å undervise i fag. Læreren skal engasjere seg i elevenes skolehverdag, og følge med på hver enkelt elevs personlige utvikling – både faglig og sosialt. Den gode lærere gjør en forskjell for hele klassens læring og for den enkelte elev.

Grunnskolelærerutdanningen kvalifiserer for «verdens viktigste yrke.»

Jobbmuligheter

Du blir lærer og kan jobbe i grunnskolen med elever på 5.-10.trinn.

Praktisk informasjon

Lærerutdanningen er et heltidsstudium over fem år. Det er undervisning på Hamar 4-5 dager hver uke. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag. I tillegg skal studentene velge ytterligere 2 - 3 undervisningsfag.

Studentene velger mellom undervisningsfagene engelsk, matematikk, norsk, kroppsøving og samfunnsfag, og mellom kristendom, religion, livssynskunnskap og etikk (KRLE), naturfag, musikk, kroppsøving og mat og helse. Høstsemesteret i tredje studieår kan studentene velge mellom et tredje undervisningsfag, internasjonalt semester eller et skolerelevant fag som profesjonsrettet pedagogikk eller spill, animasjon og læring.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 4,0 i fellesfaget i matematikk (224 timer, som oftest 1P + 2P) fra videregående opplæring. Kravet i matematikk oppfylles også med minimum karakteren 2 i programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matematikk). 

Det er ikke mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse til dette studiet på grunn av krav om 35 skolepoeng

Les mer om søknad og opptak

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Praksis er en integrert del av alle fag i utdanningen, og anses som en læringsarena på linje med fagstudiene ved lærerutdanningsinstitusjonen. All praksis er obligatorisk og har et omfang på totalt 110 dager fordelt over fem år. I tillegg legges fem dager tilrettelagt observasjon i grunnskolen i første semester.

Høgskolen i Innlandet har partneravtaler med grunnskoler i kommunene Eidsvoll, Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Løten, Ringsaker og Stange hvor praksisopplæringen skal gjennomføres. Studenter må påregne reisekostnader i forbindelse med praksis.

Praksis for studieåret 2021/22 er lagt til følgende uker:
44 (tilrettelagt observasjon), 45, 46 og 14, 16, 17, 18

Informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksisstudiet:  https://www.inn.no/prosjektsider/praksis-i-laererutdanningene

For å gjennomføre praksis i profesjonsutdanningene må alle studenter levere politiattest ved studiestart. Mer informasjon om dette finner du her:  https://www.inn.no/student/praksis-i-profesjonsstudiene/politiattest-og-erklaeringer/politiattest

Lurer du på noe angående praksis? Ta kontakt med praksiskoordinator  Liv Oddny Røragen.

Utveksling

Et utvekslingsopphold gir opplevelser og minner for livet, og du får faglige og karrieremessige fordeler på kjøpet. Internasjonal erfaring gir deg økt kulturell kompetanse og gjør deg bedre rustet til å jobbe i dagens flerkulturelle skole.

I høstsemesteret i tredje studieår kan du reise på studieutveksling og ta emner hos våre partneruniversiteter. Du kan for eksempel ta fremmedspråk i Frankrike, Spania eller Tyskland, eller du kan studere engelsk eller andre fag i Storbritannia, USA eller Australia. Det finnes også gode fagtilbud hos mange av høgskolens Erasmus-partnere, for eksempel i Finland, Danmark og Belgia.

Et annet alternativ er å reise på et praksisopphold hos en av høgskolens samarbeidspartnere i utlandet i studiets sjette semester, for eksempel i Namibia, Zambia eller en rekke land i Europa.

Videre utdanningsmuligheter

Høgskolen i Innlandet tilbyr en rekke etter- og videreutdanninger for lærere i grunnskolen.

Overflytting

Det er mulig å søke overflytting fra grunnskolelærer 5.-10.trinn ved andre skoler til oss etter fullført 3 år.

Les mer om overflytting her

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.

Studieveileder

Studieprogramansvarlig

{{name}}
Praksiskoordinator