Praktisk-pedagogisk utdanning

Har du høyere utdanning fra før og ønsker å bli lærer? Da kan praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) åpne en ny og spennende karriere som lærer fra 5. til 10. trinn i grunnskolen eller i videregående opplæring.

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 år
Studieform
Heltid og Deltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

PPU er et ettårig studium som bygger videre på den allmennfaglige kompetansen du allerede har. PPU gir deg kompetansen du trenger for å bli kvalifisert som lærer. 

I studiet inngår to praksisperioder, 6 uker på ungdomstrinnet og 6 uker i videregående opplæring.

Studieplanen bygger på forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. desember 2015.

Utdanningen har høy faglig kvalitet og har som mål å skape helhet og sammenheng mellom fagstudier, pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. Utdanningen forholder seg til opplæringsloven og gjeldende læreplaner for grunnopplæringen.

Det praktisk-pedagogiske studiet er profesjonsrettet og basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap.

Programmet skal gi deg kompetanse i å planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning. Det blir fokusert på klasseledelse og læringsmiljø og hvordan gode relasjoner kan bygges, både mellom lærere og elever og elevene imellom. Profesjonsetikk og samarbeid med elever/lærlinger, kollegaer og foresatte er også vektlagt i studiet.

Høgskolen i Innlandet tilbyr fagdidaktikk i følgende fag, avhengig av antall søkere;

 • Engelsk
 • Norsk
 • Religion, livssyn og etikk
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Kroppsøving og idrettsfag

Vi forutsetter at studentene er aktive brukere av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Canvas er høgskolen sin digitale læringsplattform. Studentene må aktivt bruke denne i arbeidet med studiet og i kommunikasjon med lærere. Det meste av læringsaktivitetene skjer gjennom fysiske samlinger, men noe skjer også på digitale plattformer.  

Jobbmuligheter

PPU kombinert med tidligere universitets- eller høgskoleutdanning gir deg muligheten til å jobbe som lærer i videregående opplæring og i grunnskolen fra 5. trinn og oppover. 

Les mer om tilsetting og kompetansekrav på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Praktisk informasjon

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i grunnskolen trinn 5 - 10 og i videregående opplæring. Studiet tilbys som et årsstudium, men kan også tas på deltid over to år etter opptak og avtale med studieveileder.

Studiet er en praksis- og yrkesrettet utdanning på 60 studiepoeng (sp), og består av 30 sp pedagogikk, 30 sp fagdidaktikk og 60 dager variert, veiledet og vurdert praksis.

Du tar fagdidaktikk i ett eller to undervisningsfag der du allerede har 60 studiepoeng. Høgskolen i Innlandet tilbyr, med forbehold om nok studenter, fagdidaktikk i engelsk, norsk, naturfag, matematikk, samfunnsfag, RLE og kroppsøving.

Ett viktig særpreg ved utdanningen er at studentene har gjennomført fagutdanningen sin før de starter på den praktisk-pedagogiske delen av lærerutdanningen. Se opptakskrav.

Klikk her for å se oversikt over undervisningsdager og praksisperioder for høsten 2022/våren 2023

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskravet er

Minstekrav for opptak til PPU:

Utdanningskravet er ett av følgende:

a) en mastergrad og minimum 60 relevante studiepoeng i minst ett undervisningsfag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i.

Eller

b) Bachelor i idrettsfag-, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng for didaktikk i kroppsøving/idrettsfag. Fordypningen i kroppsøving/idrettsfag må utgjøre minst 120 studiepoeng. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter C, her 3,00 poeng eller bedre fra bachelorgraden.

Emner som er tatt som en del av allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning 1-7 eller 5 - 10, kan ikke dekke fagkrav

Les om de fagspesifike kravene her

Attester

Studiet krever følgende dokumentasjon: Politiattest og erklæringer. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Praksis er en integrert del av alle fag i utdanningen, og anses som en læringsarena på linje med fagstudiene ved lærerutdanningsinstitusjonen. All praksis er obligatorisk og har et omfang på totalt 60 dager fordelt på 2 perioder à 30 dager.

Studentene skal ha en praksisperiode i grunnskolens 5.-10. trinn og en periode i videregående opplæring. Studenter som er ansatt i undervisningsstilling i grunn- eller videregående opplæring kan ha en praksisperiode på egen arbeidsplass, fortrinnsvis 2. praksisperiode.

For studenter med jobb ved siden av studiene vil det være nødvendig å søke permisjon fra jobb i praksisperiodene. Studenter må også påregne reisekostnader i forbindelse med praksis.

Se mer informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksisstudiet her!

For å gjennomføre praksis i profesjonsutdanningene må alle studenter levere politiattest ved studiestart. Mer informasjon om dette finner du her!

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer til læreryrket, og åpner for å kunne ta etter – og videreutdanning som lærer.

Studenthistorier

 • Plakat Fem grunner til å velge PPU ved HINN 8. nov. 2021 22:35

  Ved å gå på praktisk pedagogisk utdanning (PPU) får du undervisningskompetanse. Men hvem passer dette studiet for, og hva er fordelene ved å ta PPU på HINN?

 • Mann ute i naturen. Casper studerer PPU på Hamar 25. feb. 2022 09:33

  26-åringen fra Danmark drømmer om å bli kroppsøvingslærer på en toppidrettslinje. Veien dit innebærer ett år med studier på Hamar.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Studieprogramansvarlig

Bilde av Solveig Westerheim
Studieveileder

Praksiskoordinator