Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage, kompetanse for kvalitet

Denne veilederutdanningen er på masternivå og består av to emner. Du vil lære å planlegge, gjennomføre og kritisk analysere og evaluere veiledningsprosesser, og du vil kunne ta initiativ til nytenking og utvikling når det gjelder veiledning.

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, tilbyr veilederutdanning for deg som skal være praksislærer for studenter, eller skal veilede nyutdannede lærere i skole og barnehage. Dette studiet inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning av lærere.

Veilederutdanningen er på masternivå, 30 studiepoeng. Studiet er samlingsbasert med to emner. 

Praktisk informasjon

Samlinger studieåret 2021-2022

Høst 2021:

16.-17.september - digital samling

21.-22.oktober - digital samling

18.-19.november - studiested Hamar

Vår 2022:

20.-21.januar - studiested Hamar

10.-11.mars - digital samling

28.-29.april - studiested Hamar

*Med forbehold om endringer i datoer. Fysiske samlinger kan bli gjort digitale av smittevernhensyn.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved Høgskolen i Innlandet. Søkere som er prioritert for studieplass ved Høgskolen i Innlandet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist

1. mars er søknadsfristen.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med studieadministrasjonen for etter- og videreutdanning ved fakultetet på evu.lup@inn.no eller telefon 62 43 00 28.